PwC: Behov for 75 TWh mer kraftproduksjon innen 2030

Publisert 24/11/2022

Norske klimagassutslipp er i dag på rundt det samme som det de var i 1990, og må reduseres betydelig for å nå målene for 2030. Skal vi lykkes må vi øke den årlige kraftproduksjonen med 75 TWh innen 2030, anslår PwC.

I rapporten «Målsetninger og realiteter – kraft til å gjennomføre det grønne skiftet?» (PDF) poengterer PwC at omstillingen fra fossilt til fornybart, samt fortsatt økt verdiskaping og tilrettelegging for ny industri, vil kreve betydelige mengder ny
fornybar energi.

De fremhever at Norge må ha 75 TWh mer i årlig kraftproduksjon innen 2030 – som er 50 prosent mer enn dagens kraftproduksjon på 150 TWh og dobbelt så mye som Miljødirektoratet anslo tidligere i år. Forutsetningen er at Norge skal halvere CO2-utslippene, etablere ny bærekraftig industri, og at vi lykkes med energieffektiviseringen.

Dette er samtidig betydelig mer enn kraftproduksjonen som er planlagt å bygges ut. I rapporten vises det blant annet til Statnetts forventninger om en kraftig økning i det norske kraftkonsumet som følge av elektrifiseringen av flere sektorer. Kombinert med nær ingen forventet økning i kraftproduksjon fremover, kan Norges kraftoverskudd i 2026 være redusert til bare 3 TWh, ned fra 16 TWh i 2021.

Til sammenligning anslo Miljødirektoratet i september at Norge trenger 34 TWh mer i kraftproduksjon for å kunne oppfylle Paris-avtalens utslippskrav.

– Vi opplever at det er manglende sammenheng mellom målsetninger for det grønne skiftet og viljen til å bygge ny fornybar energi, sier Øystein Fossen Thorud, direktør i PwC og medforfatter av rapporten, til NRK.

PwCs anbefaling er å tenke bredt rundt produksjonsteknologi; solkraft på tak gir lite naturinngrep,
oppgraderinger av vannkraft og utvekslingskapasitet gjennom kabler kan bedre forsyningssikkerhet,
havbasert vind kan gi nye eksportmuligheter og landbasert vind kan raskt gi store volumer med
konkurransedyktig ny kraft til landbasert industri, skriver de i rapporten.

Les anbefalingene og resten av rapporten her (PDF).

Del: