TEst

Energidagene 2022

27. september, 2022

TBA

TBA

27. september, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Vi står midt i en energikrise. Men grønn teknologi er moden. Fornybar energi er konkurransedyktig. 2030 er rett rundt hjørnet. Hvis vi ikke skal gjøre det nå – når da?

Energidagene i Trondheim er en årlig fornybarkonferanse som samler sentrale aktører som skal løse og gjennomføre utfordringene og ambisjonene i det grønne skiftet – fra næringsliv og industri til forskning, offentlige myndigheter, finans og virkemiddelapparat.

  • Dato: tirsdag 27. september kl. 10:00 – onsdag 28. september 2022 kl. 15:00

    Etter programmet på tirsdagen inviterer vi til et uformelt energislabberas i Panorama-baren i øverste etasje på Rockheim. Baren holder åpent kl. 17:00–21:00 og vi får møte både ukjente og kjente bransjekolleger i en uformell setting.
  • Sted: Rockheim, Trondheim. Brattørkaia 14, 7010 Trondheim

Tema

Sommerens store nyhet var Enovas utdeling av midler til hydrogenknutepunkt. To av disse skal bygges i Trøndelag. Samtidig bygger norsk maritim industri verdens første nullutslippsfartøy.

Nå skjer det for alvor det vi har snakket om i mange år. Vi flytter en hel verdikjede fra fossilt drivstoff til fornybar energi. Maritim nullutslippsteknologi skal med andre ord piloteres i stor skala. Det er en pangstart på et krevende hekkeløp der målet er et grønt industrielt løft.

Den fornybare fremtiden handler imidlertid om mer enn hydrogen som energibærer. Nye forretningsmodeller, robuste strømnett, bærekraftige energisystemer og smartere utnyttelse av energien som produseres, er avgjørende for å nå nasjonale klimamål samtidig som vi øker verdiskapingen.

Men hva betyr alt dette i praksis?

Under Energidagene 2022 møter du sentrale aktører som nå jobber med konkrete løsninger for den fornybare fremtiden. Du får høre hvorfor og hvordan hydrogen skal etableres som energibærer innen maritim transport – og hvilke utfordringer og muligheter det medfører. Du får også lære hvordan det jobbes for å skape bærekraftige byer og samfunn, og hva det betyr for fremtidens energisystem.  

Program tirsdag 27. september

Tema: Slik skal hydrogen etableres som energibærer innen maritim transport

TidTemaInnleder
10:00IntroduksjonKonferansier Edvard Iversen
og Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY.
10:10VelkommenTord Lien, Regiondirektør i NHO Trøndelag, medlem i Strømnettutvalget og tidligere olje- og energiminister (2013–2016)
10:30Fra fossil til fornybar energiAsgeir Tomasgard, Professor og Direktør ved FME NTRANS
10:50Hva er hydrogen, og hvilken rolle vil det spille i fremtidens energisystem?Sigrid Lædre, Seniorforsker ved SINTEF Industri
11:10Pause
11:30Næringslivets klimaopprop: Tre konkrete tiltak for raskere omstillingTorjus Kleiven Kandal, Medlemsansvarlig og Myndighetskontakt i Skift – Næringslivets klimaledere
11:50Hydrogenknutepunkt Midt-Norge – et grønt konkurransefortrinn for regionenMagnus Runnerstrøm, Forretningsutvikler Bærekraft i TrønderEnergi
12:10Hydrogenknutepunkt Rørvik: Fra Pilot til MarkedHåvard Grøtan Nilsen, Prosjektleder Hydrogen i NTE
12:30Lunsj
13:30Maritimt hydrogenprosjektIvar Ulvan, Reder og Prosjektleder i Egil Ulvan Rederi
13:50Samskip i samspill med hydrogenknutepunkteneAre Gråthen, Regiondirektør Norge i Samskip
14:10Direkte fra Brussel: Betydning av RePowerEU for norsk satsing på fornybar energiPaal Frisvold, EU-rådgiver ved SINTEFs EU-kontor
14:30Pause
14:50Paneldiskusjon: Skal knutepunktene legge grunnlaget for ny industri, eller stå der som symbolpolitikk? Hva trengs fra næringslivet, myndigheter og folk flest?

Deltakere:
– Gøril Forbord, TrønderEnergi
– Christian Stav, NTE
– Sigmund Størset, Enova
– Sigrid Lædre, SINTEF Industri
– Tord Lien, NHO
– Linn Holmen, Frøy Gruppen
– Are Gråthen, Samskip
– Ivar Ulvan, Egil Ulvan Rederi 
– Torry Moe, SalmoNor
Ordstyrer: Stein Mortensholm, SINTEF Industri
15:40Oppsummering: Hva nå?Thomas Bjørdal, Klyngeleder i RENERGY
16:00Slutt
Programmet oppdateres fortløpende

Program onsdag 28. september

Tema: Bærekraftige byer og samfunn i fremtidens energisystem

TidTemaInnleder
09:00IntroduksjonKonferansier Eiliv Flakne, Pressesjef i Enova,
og Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY.
09:10VelkommenJørn Arve Flått, leder for Miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune
09:30Skråblikk fra sidelinjenSiv Sandvik, Politisk redaktør i Adresseavisen
09:50Hvordan henger energisystemet sammen?Magnus Korpås, Professor ved NTNU Energi
10:10Pause
10:30Jo, dagens energisystem fungererAndreas Thon Aasheim, CCO i Cloudberry
10:50Slik påvirker energiproduserende nabolag det omkringliggende energisystemetStian Backe, Forsker ved FME ZEN / SINTEF Energi
11:10Hvorfor oppfordres vi til å lade elbilen om natten,
når det smarteste er å lade søndager på dagtid?
Kjetil Storset, Spark Lead i Volue
11:30+CityxChange By TrondheimSilja Rønningen og Bjørn Ove Berthelsen, +CityxChange / Trondheim kommune
11:50ENØK i det grønne skiftetVibeke Askeland, Gruppeleder i Entro AS
12:10Lunsj
13:10Utslippsfri metrobuss – en tung utfordringTom Nørbech, Seksjonsleder teknologi og mobilitetstjenester i AtB
13:30Solceller på trønderske næringsbygg: Er det noe vits… eller bare en vits?Anders Solem, Eiendomssjef i Wullum Eiendom
13:50Hvem skal betale for nettet?Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge
14:10Pause
14:20Folk på gata: Vil du betale mer for klimavennlige løsninger?Video-intervjuer
14:25Paneldiskusjon: Er det både plusser og minuser med å bli en plussby?

Deltakere:
– Linda Ørstavik Öberg, Huseierne
– Stian Backe, Forsker ved SINTEF Energi
– Martin Brunstad Høydal, Norconsult
– Anders Solem, Wullum Eiendom
– Kristian Dalberg Hauge, Trondheim kommune
– Tom Nørbech, AtB
– Ulf Møller, Energi Norge 
Ordstyrer: Eiliv Flakne, Enova
15:00Oppsummering: Hva nå?Thomas Bjørdal, RENERGY
15:10Slutt
Programmet oppdateres fortløpende

Del: