RENERGY med i etableringen av Ocean Space Incubator

Publisert 02/12/2022

Ocean Space Incubator blir etablert på Nyhavna i Trondheim, med noder på Hitra, Fosen og i Nærøysund.
Illustrasjon: Mikael Sætereid/Fremtidens Industri/NTNU.

Innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI) har fått grønt lys fra Siva og Trøndelag fylkeskommune til å etablere Ocean Space Incubator, som skal bli Norges fremste miljø for bærekraftige vekstbedrifter innen havromsteknologi og maritim energi.

– Vi er selvfølgelig glade for at vår søknad kom godt ut av denne konkurransen. Det er også veldig positivt at politikerne ser de store mulighetene for innovasjon og ny verdiskaping som finnes innen havromsteknologi og maritime energiløsninger, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i FI.

– Bidrar til å tette gapet

Norge er en maritim stormakt med store vekstambisjoner for blå sektor. Samtidig er det satt ambisiøse klimamål som næringslivet må forholde seg til.

– Det har utløst stor etterspørsel etter nye teknologier og bærekraftige løsninger. Akademia har svart med store satsinger innen teknologiutvikling for energi og havrom, men frem til nå har leddet mellom idéutvikling og kommersialisering manglet, sier Damhaug.

Konsekvensen er at norsk verdiskaping bremses, og sannsynligheten for å nå nasjonale og globale klimamål blir mindre.

–  Ocean Space Incubator skal bidra til å tette dette gapet ved å være et markedsnært mottaksapparat for de gode ideene og løsningene, og bedrifter med potensial for kommersialisering, sier Damhaug.

Les hele artikkelen på www.fi-nor.no

Del: