Thomas Bjørdal ny klyngeleder i RENERGY

Publisert 02/05/2022

– Nå skal klyngens medlemmer møtes ansikt-til-ansikt igjen, forteller Thomas Bjørdal. Etter to år med strenge smitteverntiltak, ser RENERGY frem til å kunne gjenoppta klyngens rolle som en viktig møteplass for fornybarsektoren.

1. mai gikk Ole Svendgård av som klyngeleder i RENERGY og ga stafettpinnen videre til Thomas Bjørdal, som de siste tre årene har vært prosjektleder i klyngen. Han ser frem til å fortsette bygge opp utviklingsprosjekter i samarbeid med klyngens medlemmer. Bjørdal understreker også viktigheten av Svendgårds ledelse av klyngen, som til tross for pandemien har realisert betydelige innovasjonsmidler for klyngedeltakerne.

Unik posisjon

– De siste årene har vi initiert og bidratt til å få opp flere viktige og store utviklingsprosjekter. Nå ser vi frem til å kunne møte medlemsmassen ansikt-til-ansikt igjen og ta i bruk klyngen som arena for enda flere møteplasser og samarbeid, sier Bjørdal.

Thomas Bjørdal. Foto: Mikael Sætereid / FI – Fremtidens Industri

Bare i fjor bidro RENERGY til å utløse om lag 150 millioner kroner i FoU- og innovasjonsmidler. Klyngen var blant annet initiativtaker til Grønn Plattform-prosjektet ZeroKyst og Pilot-E-prosjektet «Ubåt», som begge mottok støtte i 2021.

– Få andre næringsklynger i Norge realiserer så store investeringer med utgangspunkt i klyngesamarbeid, som RENERGY. Det er klyngens deltakere og viktige møteplasser som har muliggjort disse og andre prosjekter vi jobber med, og som gir oss en unik posisjon. Nå skal vi få opp enda flere møteplasser, slik at vi kan realisere flere viktige prosjekter, nye partnerskap og god forretning for våre medlemmer, sier Bjørdal.

Sunt med rolleskifte

Avtroppende klyngeleder Svendgård forteller at RENERGY er blitt godt etablert i fornybarsektoren. Siden 2017 har klyngen fått på plass utviklingsprosjekter for over 300 millioner kroner. Med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune i 2022, var det også god timing for et lederbytte akkurat nå.

– Rolleskifte er sunt for utviklingen. Med støtte fra Trøndelag fylkeskommune vil vi også kunne løfte klyngens ambisjoner. At Thomas tar over stafettpinnen, ivaretar også kompetansen og kontinuiteten i klyngens arbeid fremover, sier Svendgård.

Han har vært i front siden ideen om en trøndersk fornybarklynge ble unnfanget på fornybart hageselskap i 2016. Svendgård vil fortsatt være del av klyngeteamet og jobbe med forretningsutvikling og EU-satsingen i RENERGY. Han vil også jobbe med forretningsutvikling innen andre felt.

– Det skjer mye spennende innovasjon i Trøndelag, både innen energisektoren og andre områder. Det vil fremdeles være et interessefelt for meg, sier Svendgård.

Tidligere klyngeleder i RENERGY, Ole Svendgård. I 2020 endret klyngen navn fra Fornybarklyngen til RENERGY. Foto: Marius Tvinnereim / RENERGY

Regional tyngde

RENERGY ble formelt stiftet under navnet Fornybarklyngen i 2017, med Svendgård som klyngeleder. Klyngen ble etablert med støtte fra Innovasjon Norge, Powel, Trondheim kommune og TrønderEnergi.

Siden oppstarten har klyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet.

– Rundt 100 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar energi deltar i dag i RENERGY. Klyngedeltakerne er blant de mest innovative energiaktørene i verden, sier Bjørdal.

Klyngen hadde Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC) i perioden 2019–2021. I 2020 endret Fornybarklyngen navn til RENERGY. Navnebyttet ble gjort for å gjenspeile klyngens internasjonale satsing. Samme år ble klyngen sertifisert med Cluster Management Excellence Label BRONZE under European Cluster Excellence Initiative. I 2021 ble også klyngen tatt opp som medlem av European Clean Hydrogen Alliance, som Norges første næringsklynge i alliansen. 

– Vårt arbeid blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, men vårt tyngdepunkt er fortsatt i Trøndelag, forklarer Bjørdal.  

Del: