Stor interesse for ammoniakk-seminaret

Publisert 23/01/2024

Renergy og Maritimt Forum Midt-Norge samlet nylig noen av de fremste aktørene med kunnskap og erfaring fra hele verdikjeden for ammoniakk. Alle innlederne viste hvordan ammoniakk kan bli en viktig del av løsningen for grønn skipsfart.

— Vi vil se mer og mer nybygging av skip som er forberedt for ammoniakk, påpekte Oddmund Føre, leder for shipping og offshore i Rystad Energy, i sin innledning. Hans tall viser at 21 prosent av de totale bestillingene på nye ro-ro-skip, ca. 500 skip, er forberedt for ammoniakk. Føres analyse viser at 2040 er det tidligste tidspunkt for kostnadslikhet mellom ammoniakk og fossile drivstoff.

Innleder Oddmund Føre fra Rystad Energy

Kees Van Wingerden, VP of Industrial risk i Vysus Grup gjennomgikk forhold knyttet til sikkerhet gjennom verdikjeden, og behovet for sikkerhets- og beredskapstiltak. I omtrent halvparten av tilfellene med lekkasje, spiller menneskelige feil en rolle.

Amogy skal åpne sitt første produksjonsanlegg for ammoniakk i Houston i 2024. Selskapet, som opererer over hele verden, har etablert testfasiliteter på Stord. Jeremy Mazzilli, som er VP of Commercial i Amogy, kunne også introdusere verdens første karbonfrie ammoniakkdrevne taubåt, NH3 Kraken, som skal være klar i 2024.

Seniorrådgiver Elin Ulstad Stokland presenterte ENOVAs støtteordninger. Tallene viser at lavutslipp utgjør bare 4,5 prosent av verdens maritime transport. De nye støtteordningene for henholdsvis ammoniakk og hydrogen i fartøy har søknadsfrist 15. april, og er basert på prinsippet competitive bidding.

Kongsberg Maritime leverer blant annet tankanlegg for skip. Ammoniakk krever omkring fire ganger mer volum enn konvensjonelt drivstoff. Ettersom ammoniakk er giftig og har en korroderende effekt på flere metaller, kreves det Mn-Ni-stål eller rustfrie materialer. Audun Jetlund, Principal Engineer, pekte på flere utfordringer knyttet til designet av tankene, som gjør at de blir tunge og kostbare.

Simen Diserud Mildal, ansvarlig for grønn skipsfart i Sjøfartsdirektoratet, redegjorde for gjeldende regelverk og godkjenningsprosesser. Det er forventet at guidelines for ammoniakk og hydrogen godkjennes av IMO i desember.

Bunkringen skal være både sikker og effektiv. Men når det ene hensynet styrkes, svekkes gjerne det andre, viste presentasjonen til Steinar Kostøl i Azane. God opplæring og sikkerhetskultur er essensielt for å hindre lekkasjer og ulykker. Azane leverer blant annet komplette bunkringsløsninger for ammoniakk og løsninger for ammoniakktransport.

Pål G. Eide, R&D Manager i SEAM, innledet om utvikling av kraft- automasjons- og sikkerhetssystemer. Selskapet har blant annet levert løsninger til hydrogenfergen Hydra, og til Amogys taubåt NH3 Kraken.

Neptun Tromsø AS står bak hydrogenknutepunktet i Glomfjord. Styreleder Stephan Klepsland fortalte i sin presentasjon at de er klar til å ta investeringsbeslutning innen 31. januar. De tar sikte på at Glomfjord skal være i kommersiell drift i 2027, med en produksjon på 35 MW. Neptun planlegger også ammoniakkproduksjon i Tromsø.

Fra v.: Thomas Bjørdal, Elin Ulstad Stokland, Jeremy Mazzilli, Simen Mildal Diserud, Audun Jetlund

Del: