Får EU-støtte til mer moderne vannkraft

Publisert 30/12/2023

Et omfattende EU-prosjekt for oppgradering, renovering og modernisering av vannkraftverk får en norsk demonstrator. RENERGY har bidratt til å gjøre dette mulig.

Det er SINTEF Energi AS som skal lede prosjektet ReHydro som får støtte gjennom HORIZON. Den økonomiske rammen er på åtte millioner euro. 23 bedrifter og organisasjoner fra sju europeisk land deltar. Prosjektet skal vise hvordan vannkraftverk kan moderniseres, effektiviseres og bli mer miljøvennlige. Det forventes at resultatene vil å få stor betydning for vannkraftverk over hele verden.

ReHydro får en norsk demonstrator i Røldal-Suldal-kraftverkene, som ble bygget på 1960-tallet. Årlig produksjon er i gjennomsnitt på 3,5 TWh. Kraftselskapet Lyse, som er hovedeier, vurderer omfattende investeringer i anlegget for å øke fleksibiliteten, både gjennom renovering av gamle anlegg og bygging av nye anlegg.

I tillegg til Lyse Produksjon AS, er Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), INTOTO AS og Aker Solutions Hydropower AS partnere i ReHydro. RENERGY har bidratt i forbindelse med søknadsskriving, og til å koble på norske partnere gjennom nettverket knyttet til prosjektet Dynamisk vannkraft, slik at en demonstrator i Norge er gjort mulig.

Konsortiet bak ReHydro dekker hele spekteret av ekspertise og erfaring som skal til for å lykkes, med ledende europeiske vannkraftselskaper i spissen. Blant dem er franske Electricité de France, Frankrikes største fornybaroperatør CNR, portugisiske EDP, og sveitsiske ALPIQ. Til sammen er energiselskapene representative for europeisk vannkraftindustri, og dekker ulike land, klimasoner, naturområder og sosiale og økonomiske forhold.

Målet for ReHydro er å demonstrere hvordan europeisk vannkraft kan renoveres og moderniseres for å passe til fremtidens energisystem, og samtidig hensynta bærekraftskrav og samfunnsbehov. ReHydro skal benytte nye metoder og verktøy som gjør det mulig å renovere, oppgradere og øke europeisk vannkraftkapasitet. Oppgradering kan for eksempel skje ved å skifte eller reparere turbiner, generatorer, vannmagasiner og vannveier. Renovering vil innebære å ta i bruk moderne teknologi for å øke ytelsen. Eksempler på dette er digitalisering og automasjon. Det legges til grunn at modernisering vil føre til redusert miljøpåvirkning og gi positiv effekt for biologisk mangfold. Ett eksempel er lavere fiskedødelighet.

Ved hjelp av det siste innen vannkraftteknologi, skal ReHydro introdusere et nytt paradigme for å øke europeisk lederskap og konkurranseevne i vannkraftindustrien, og tilby nye, bærekraftige løsninger som kan kopieres på europeisk og globalt nivå. Ambisjonen til ReHydro er å demonstrere innovative oppussingsløsninger som oppfyller moderne bærekraftstandarder og gir ytterligere fordeler for samfunnet. ReHydro vil bruke state-of-the-art teknologi som utgangspunkt for å vise hvordan tekniske, økonomiske og miljømessige forbedringer vil gjøre europeisk vannkraft egnet for fremtiden, og gi europeisk vannkraftindustri kommersielle fordeler slik at de kan øke markedesandelene.

Det er forventet at resultatene fra ReHydro vil skape 700–1150 nye jobber, og øke det globale markedet med 275 millioner euro. EUs satsing på å øke produksjonen av fornybar energi skal bidra til «Fit for 55», målet om å kutte klimagassutslippene med 55% i 2030. EUs mål er at minimum 42,5% av energien skal være fornybar i 2030, det er nesten en dobling fra dagens situasjon.

Horizon Europe er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, med et budsjett på 95 milliarder euro i perioden 2021 til 2027.

Partnere i ReHydro:

SINTEF Energi AS (Coordinator)SINTEFNorway
VGBE Energy EVVGBEGermany
Electricité de FranceEDFFrance
EDP – Gestao da Producao de Energia SAEDPPortugal
LABELEC Estudios Desenvolvimento e Activitades Laboratoriais SAEDPLPortugal
Compagnie Nationale du RhôneCNRFrance
Lyse Produksjon ASLYSENorway
GE Hydro FranceGEFrance
Andritz Hydro GMBHANDRITZAustria
Voith Hydro Holding GMBH & Co KGVOITHGermany
Aker Solutions Hydropower ASAKERNorway
INTOTO ASINTOTONorway
ENGIE SAENGIEFrance
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnementINRAEFrance
Stiftelsen Norsk institutt for naturforskningNINANorway
Hochschule für Angewandte Wissenschaften MünchenHMGermany
SuperGrid InstituteSGRIDFrance
International Hydropower Association LimitedIHAUK
ALPIQ AGALPIQSwitzerland
Andritz Hydro AGAND_CHSwitzerland
Ecole Polytechnique Federal de LausanneEPFLSwitzerland
Haute Ecole Specialisee de Suisse OccidentalHES-SOSwitzerland
HYDRO Exploitation SAHEXSwitzerland

Ved hjelp av teknisk, økonomisk og miljømessig vannkraftekspertise i konsortiet, skal ReHydro øke vannkraftproduksjonen, styrke samfunnsmessige fordeler knyttet til vannkraft, og styrke europeisk vannkraftindustri.

Del: