Blir utstillingsvindu for hydrogen

Publisert 09/05/2023

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge.

Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden.

– Dette er en anerkjennelse av at vi er helt i front internasjonalt. Vi ønsker å ta en viktig rolle i modningen og oppskaleringen av hydrogenøkonomien, sier Thomas Bjørdal, leder for fornybarklyngen RENERGY.

Til sammen handler det om investeringer på opp mot 1,7 milliarder kroner i Midt-Norge, fra Tjeldbergodden i sør til Rørvik i nord.

– Utfordringen er å koble produksjon til marked: Sørge for at hydrogen blir tilgjengelig for bunkring, til en konkurransedyktig pris, påpeker Bjørdal.

– Målet er at både sjø- og landtransport kan forsynes med hydrogen, og at nettverket av forsyningspunkter bygges ut. Dette krever samhandling fra mange aktører, på tvers av sektorer og bransjer. Og det krever at politiske mål følges opp med effektiv handlekraft fra alle som skal støtte næringsutvikling og grønt skifte. Blikket må opp og frem, sier Bjørdal.

SINTEFs direktør for bærekraft, Nils A. Røkke, presenterte H2 Valley Mid-Norway på EUs offisielle lansering 8. mai. SINTEF og RENERGY markerte etterpå begivenheten på Trondheim Maritime Senter.

Innlederne på markeringen (f.v.): Fylkesordfører Tore O. Sandvik, direktør for bærekraft ved SINTEF, Nils A. Røkke, leder for forretningsutvikling og innovasjon ved Moen Marin, Mariell Toven, konserndirektør i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold og leder for RENERGY, Thomas Bjørdal. Foto: Malin Lystad/ Fremtidens Industri

Les mer om Hydrogen Valley her

Hva er Hydrogen Valley:

Betegnelsen på hydrogenflaggskip over hele verden.

Et område der rent hydrogen blir produsert og brukt lokalt av industri, transportører og husholdninger, og erstatter fossil energi.

EU-ledet offentlig/ privat investeringssamarbeid.

Skal vise hvordan hydrogenøkonomien kan fungere lokalt.

Skal bidra til å trappe opp grønn hydrogenproduksjon for å erstatte fossil energi.

Er særlig viktig for å redusere klimagassutslipp fra tungtransport på land og vann, betong-, stål- og glassindustri, hvor batteriteknologi ikke er egnet.

Legger til rette for internasjonalt samarbeid

EU har et mål om å etablere 100 Hydrogen Valleys.

Hydrogen Valley skal berede grunnen for fullskala hydrogenøkonomi.

Fakta om Hydrogen Valley Midt-Norge:

Geografisk område: Fra Tjeldbergodden i sør til Rørvik i nord. Her har også vi to av fem norske hydrogenknutepunkt (Hitra og Rørvik).

Totalt investeres det omkring 150 millioner euro/ 1,7 milliarder kroner i hydrogen i denne regionen.

Ambisjonen er å bygge en regional verdikjede med lokal produksjon, lagring, distribusjon og bruk av 20 000 tonn hydrogen per år innen 2030. Dette vil kunne kutte opp til 200 000 tonn CO₂-utslipp årlig. Dette tilsvarer utslipp fra 80 000 tonn diesel.

Prosjektene i Hydrogen Valley Midt-Norge:

H₂ Hub Rørvik: Lokal produksjon av hydrogen og infrastruktur for bunkring i et område med årlig skipstrafikk på 35 000. Skal produsere opp til åtte tonn komprimert hydrogen daglig.

H₂ Hub Hitra: Lokal produksjon av hydrogen og komplett infrastruktur for bunkring av hydrogen for tungtransport, havbruksindustrien, maritim industri, rutebåter og skipstrafikk.

Tjeldbergodden: Europas største metanolfabrikk.

Bygging av havgående arbeidsbåt til oppdrettsindustrien.

Fire hydrogendrevne lastebiler er på veien, blir nå utvidet med to.

Ombygging av to frakteskip fra LNG til hydrogen.

Bygging av tre frakteskip.

Meråker Hydrogen: Hydrogenproduksjon og nettverk for hydrogen til tungtransport

FME HYDROGENi, operativt laboratorium for forskning, utvikling og testing av komponenter til brenselceller og elektrolysører.

Del: