Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen

Publisert 25/10/2022

Prosjektleder Ingrid Margrethe Sandnes i RENERGY (til høyre) og Elisabeth Rørvik, masterstudent ved NTNU som internerer hos Fremtidens Industri (FI) og RENERGY høsten 2022.

Økt kapitalflyt mellom energi- og teknologiselskaper er nødvendig for å akselerere omstillingen til fornybarsamfunnet.

Å gå fra fossile drivstoff til fornybar energi er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan rulles ut i markedet. I prosjektet «Kommersialisering og kapital» skal RENERGY derfor kartlegge energiselskapers behov og koble de mot teknologiselskaper som kan levere relevante løsninger.

Målet med prosjektet er å øke kapitalflyten for å akselerere bruken av ny teknologi, som skal bidra til en hurtigere omstilling til fornybarsamfunnet.

– Andre sektorer tilføres som regel kapital gjennom eksterne investorer. Det som er unikt for energisektoren, er at kapitalen i hovedsak kommer fra de store energiselskapene. De er ofte er svært kapitalsterke og har høy kompetent kapital, men for teknologibedrifter, start-ups og scale-ups oppleves kapitalinnhenting ofte som en utfordrende prosess, forteller prosjektleder Ingrid Margrethe Sandnes i RENERGY.

Barrierer for omstilling

Konsekvensen er at kapitalmulighetene ikke utnyttes og at omstillingen bremses. I dag finnes det ingen gode plattformer innen fornybar energi som kobler gründere og vekstbedrifter med energiselskaper og andre industrielle investorer.

Prosjektleder Ingrid Margrethe Sandnes i RENERGY

– Vi ser også at energibransjen mangler tydelige strategier for investering i nye teknologier. Tradisjonelle energiselskap har stor sektorkunnskap og er viktige industrielle investorer, men har ofte begrenset markedskunnskap utover eget nærområde. Vi ønsker derfor å bidra til en mer systematisk og målrettet kapitalflyt, på tvers av regioner i Norge, sier Sandnes.

Trenger formaliserte koblinger

Masterstudent Elisabeth Rørvik internerer hos Fremtidens Industri (FI) og RENERGY denne høsten. Sammen med Sandnes har hun vært i kontakt med flere energi- og teknologiselskaper i og utenfor klyngen for å avdekke behov og få innspill til hvordan kapitalflyten kan styrkes. Noen av behovene som er avdekket er nettverk, kompetansedeling og formaliserte koblinger.

– Tilbakemeldingen vi får er blant annet at teknologiselskapene ofte mangler kompetanse om, og nettverk til, energiselskaper og industrielle investorer innen fornybar energi. De synes det er både utfordrende og tidkrevende å få kontakt med de riktige personene i energiselskapene. Samtidig synes energiselskapene at det er vanskelig å ha god oversikt over tilgjengelige og relevante teknologier og teknologiselskaper på landsbasis, sier Rørvik.

Innovasjonsselskap, næringsklynger og andre innovasjonsmiljø har store nettverk og god kjennskap til industri og næringsliv. De vil også kunne bidra med formaliserte koblinger mellom entreprenørskap og kapital på tvers av regioner.

– Én av mulighetene vi utforsker er derfor hvordan vi kan etablere nettverk og formaliserte koblinger ved å benytte bransjekunnskapen og kontaktene som RENERGY og andre klynger og miljøer innehar, sier Sandnes.

Elisabeth Rørvik er masterstudent ved NTNU og internerer hos Fremtidens Industri (FI) og RENERGY høsten 2022.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, eller har du noen innspill du gjerne vil dele med oss? Ta kontakt med prosjektleder Ingrid Margrethe Sandnes: 936 15 103 | [email protected]

Del: