NVE med veileder for søknad om nettilknytning av oppdrettsanlegg

Publisert 29/08/2021

Fremover er det forventet en økning i antallet konsesjonssøknader for elektrifisering av oppdrettsanlegg. NVE har derfor samlet all informasjon om nettilknytning av oppdrettsanlegg i en ny veileder på deres nettsider.

Energiloven krever konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg. Dette gjelder for alle høyspentanlegg, og enkelte lavspente anlegg. NVEs nye veileder går nærmere inn på hvilke anlegg som krever konsesjon når man skal elektrifisere oppdrettsanlegg.

Les mer og sjekk ut NVEs nye veileder her!

Del: