Gode nyheter for hydrogen innen maritim transport

Publisert 05/11/2020

Illustrasjon: Wilhelmsen / HySHIP.

I løpet av få år kan tre viktige knutepunkter langs kysten ha tilgang til hydrogen. – Dette er strålende nyheter.

Det sier prosjektleder i RENERGY, Thomas Bjørdal. I oktober ble det kjent at Wilhelmsen-rederiet får 80 millioner kroner i støtte fra EU til å utvikle verdens første hydrogendrevne fraktskip. Skipet skal gå mellom Bergen og Stavanger, og får hydrogen fra BKK/Equinor/Air Liquid-prosjektet på Mongstad.  

– Her har aktørene greid å bygge en solid verdikjede for produksjon og bruk av hydrogen, sier Bjørdal.

EU-støtten til det hydrogendrevne frakteskipet, er derimot ikke den eneste gladnyheten når det gjelder bruk av hydrogen for maritim transport.

– Vi i RENERGY er veldig glade for at regjeringen nå har vist handlekraft og besluttet at fergene på Vestfjorden i Norland skal være hydrogendrevet fra 2024, sier Bjørdal.

– Det muliggjør en ny og viktig verdikjede for hydrogen i Nord-Norge. Glomfjord Hydrogen står klar for å starte hydrogenproduksjon igjen, og flere rederier er klar for å utvikle og bygge fergene, legger Bjørdal til.

Disse nyheten gjør at Renergy og Bjørdal er svært optimistiske når det gjelder å få til en lignende verdikjede i Midt-Norge.

– Vi er nå veldig spente på vårt verdikjedeprosjekt, «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk», der vi håper på delfinansiering gjennom Pilot-E. Målet med prosjektet er å bygge opp en verdikjede for hydrogen til oppdrettsnæringen, sier Bjørdal.

Statsminister Erna Solberg (H) har uttalt at hun ønsker å styrke hydrogensatsingen i Norge. Blant annet ved følge opp hydrogenstrategien med et eget veikart for Norge – ikke ulikt det RENERGY allerede i fjor gjorde for Trøndelag fylkeskommune. 

En realisering av alle disse prosjektene, vil ha stor betydning for tilgangen på hydrogen langs kysten.

– Får vi gjennom vårt prosjekt, vil vi innen 2024 ha hydrogen tilgjengelig ved viktige knutepunkter langs kysten på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, sier Bjørdal.  

Del: