ZeroKyst-møte på Røst og Værøy

Publisert 14/11/2022

I samarbeid med Lofotrådet og den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030, hadde ZeroKyst to effektive dager på Røst og Værøy tidligere i høst for å informere om ZeroKyst-prosjektet og sanke innspill fra fiskere, bedrifter og kommunene.

Fra prosjektdeltakerne i ZeroKyst deltok Erik Ianssen (Selfa Arctic/Hymatech), Randi Lervik (Lofotkraft Muligheter), Svein-Joar Husjord (Elmea), Roger Abrahamsen (Ballstad slip) og Kurt Atle Hansen (Flakstad kommune). I tillegg var klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust og programleder Laura Johanne Olsen fra Lofotrådet med.

I vakkert høstvær ble det to dager med informasjon og dialog omkring temaet «lavutslipp kystfiske – fra teori til praksis». Foto: ZeroKyst

På Røst deltok blant annet kommunen samt næringsliv som har interesser rundt havna, eksempelvis fiskebruk og reiseliv. Først var det presentasjon av de ulike delprosjektene i ZeroKyst som det jobbes med i Lofoten. Deretter ble det en fin diskusjon om hvordan en «grønn havn» kan utvikles langsiktig med bedre landstrøm og smarte ladeanlegg for fiskefartøy og landtransport. På kvelden var det møte og dialog på Fiskarheimen med fiskerne på Røst.

På Værøy var kommunen og Lofotrådet vertskap for møtet. Erik Ianssen presenterte prosjektet, og Roger Abrahamsen fortalte om bygging av lofotsjark nr. 2, som er den første med hybridelektrisk fremdrift. Deretter hadde Svein-Joar Husjord og Randi Lervik innlegg om arbeidet med landstrøm og lading i havn. Avslutningsvis orienterte Kurt Atle Hansen om klimasatsprosjektet i Flakstad, som sammen med SINTEF har fremskaffet data for energibruk og klimautslipp fra dagens kystflåte.

ZeroKyst er et nasjonalt spydspissprosjekt for omstilling til reduserte klimagassutslipp fra kystflåten. Tre av partnerne i prosjektet er fra Lofoten: Ballstad Slip, Lofotkraft og Flakstad kommune.

Det skal i Lofoten jobbes med utvikling av ladeanlegg i havnene, først i Flakstad. Videre skal Ballstad slip bygge om 8 eksisterende fiskefartøy fra fossil til lavutslipp (el-hybrid) og 2 fartøy med nullutslipp (batteri+hydrogen). Den første hybridsjarken skal leveres før jul i år.

Det har vært flere møter med fiskerne for å orientere om ZeroKyst, og få spørsmål og innspill. Det er bra med sunn skepsis til ny teknologi, og det er viktig med informasjon og dialog om løsninger.

Også fiskerinæringen ønsker omstilling til laveredrivstoffkostnader, bedre arbeidsmiljø og reduserte klimautslipp. Dette vil også bidra til markedsfortrinn og styrket rekruttering, og er en god fremtidsstrategi for kysten.

Del: