ZeroKyst: Utslippsfri drift av fiske- og nyttefartøyer

Status:

Prosjekteier: Selfa Arctic

Budsjett: 210.000.000 NOK

Kontaktperson: Olav Rygvold

olav@renergycluster.no

+47 920 85 743

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Med støtte fra Grønn Plattform, skal Zero-kyst skape et raskt teknologiskifte for alle fartøystyper i sjømatnæring i nasjonale og internasjonale marked, gjennom å demonstrere skalerbare nullutslippsløsninger for hydrogen-elektrisk fremdrift. I tillegg skal prosjektet utvikle kompetanse som kan muliggjøre omstillingen til nullutslipp. 

ZeroKyst skal

  • Utvikle en konkurransedyktig hybrid drivlinje for fiske- og nyttefartøyflåten – Hybrid Z. Drivlinjen skal baseres på hydrogen og batterielektrisk løsning, og være egnet for både nybygg og ombygging av fartøy med fossile drivlinjer. 
  • Demonstrere fullskala, operativt pilotfartøy med Hybrid Z, samt vise at fremdriftssystemet er både teknisk mulig og økonomisk fordelaktig. 
  • Utvikle en skalert løsning for nærforsyning av hydrogen og elektrisitet som drivstoff til fremdriftssystemet Hybrid Z, samt en pilotinstallasjon. 
  • Legge opp en samordnet produksjon/distribusjon av strøm og hydrogen for fartøysegmentet i en avgrenset region. 

Stort markedspotensial

Den norske fiskeflåten består av ca. 5400 fartøyer med et samlet utslipp av klimagasser på 900.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Med hydrogen-elektrisk drivlinje (Hybrid Z) vil klimagassutslippene fra fartøyene reduseres med 100 prosent.  

Rundt 5000 norske fiskefartøy kan i dag bygges om og benytte Hybrid Z-systemet. Markedspotensialet internasjonalt er enda større. 

Hybrid Z krever samtidig infrastruktur for både landstrøm, produksjon og distribusjon av hydrogen (H2). Å produsere H2 er energikrevende og utfordrer effektbalansen i svake strømnett. Det er derfor også nødvendig å utvikle ny kunnskap om hvordan produksjon av H2 kan inngå i det regionale strømnettet.   

Prosjektet involverer aktører fra hele verdikjeden, og skal identifisere og utvikle teknologier med stort markedspotensial i Norge og i Europa. Prosjektet vil bidra til rask forretningsutvikling fra forskning til marked. I tillegg er det behov for omfattende forskning knyttet til brenselceller i maritim bruk, systemintegrasjon, oppbygging av hydrogen-produksjon og infrastruktur. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Del prosjekt: