Projects

Veikart for hydrogen

Mer informasjon Veikart for hydrogen i Trøndelag Sluttrapport Regjeringens hydrogenstrategi På vei mot lavutslippssamfunnet Innspill til arbeidet med veikart for

Learn more

Verdi i vind

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i

Learn more