Projects

FME Northwind

NorthWind er et forskningssenter for vindkraft. Senteret ledes av SINTEF, og skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye

Learn more

Veikart for hydrogen

RENERGY har av Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Veikartet skal kartlegge informasjon,

Learn more

Energi i havbruk

Hovedprosjekt “Energi i havbruk” skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for

Learn more

Verdi i vind

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i

Learn more

RENERGYs Hydrogenforum

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen. Trøndelag har tatt

Learn more