Prosjektidéer søkes!

Publisert 21/02/2019

Medlemmer i Fornybarklyngen kan få 300.000 i støtte til samarbeidsbaserte prosjekter i tidlig fase.

Klyngemedlemmer som samarbeider om å utvikle en prosjektidé kan få inntil 300.000,- i støtte gjennom Innovasjon Norge. Støtten gjelder utvikling fram til et prosjektforslag er modent nok til å bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Prosjektet kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten dekker inntil 50% av prosjektets totalkostnaden. Denne støtten er kun tilgjengelig gjennom klyngen. Fornybarklyngen vil anbefale inntil fire prosjekter ovenfor Innovasjon Norge. Ved vurdering vektlegges relevansen i forhold til fornybar energi og tilhørende løsninger, prosjektets nyhetsverdi/innovasjonsgrad, bidrag til bærekraft og prosjektets gjennomføringsevne.

Hvilke prosjekter er aktuelle?

  • Prosjekter i en tidlig fase som skal utvikle en ide ved å konkretisere og avklare teknologiske eller markedsmessige muligheter og begrensninger.
  • Prosjektene skal ha nyhetsverdi og forretningsmessig potensial.
  • Minimum to bedrifter som samarbeider (du kan få hjelp til å finne samarbeidspartnere hvis dette ikke er på plass)· Det kan være samarbeidspartner fra annet EØS land
  • Minst halvparten av bedriftene i samarbeidet skal være små eller mellomstore bedrifter (under 250 ansatte)
  • Offentlige aktører eller FoU-institusjoner kan ikke motta denne støtten (men kostnader til forsknings- og konsulentbistand er støtteberettiget)

De som har aktuelle prosjekter / idéer oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon innen 1. april 2019.

Del: