Enova-million til hydrogenknutepunkt på Rørvik

Publisert 29/09/2021

Utviklingen av Kråkøya kysthavn og næringsområde er bare ett av flere prosjekter og initiativer i regionen, noe som gjør prosessen fra pilot til marked både raskere og rimeligere enn andre steder. Illustrasjon: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

En industrigruppering som skal gjøre grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport i Nærøysund, mottok mandag én million kroner i Enova-støtte.

«Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» heter forprosjektet, og ledes av NTE Energi AS og H2 Marine AS. Det er bare ett av mange prosjekter og initiativer som NTE og de andre prosjektpartnerne har satt i gang i regionen.

Fremst i utviklingen
– Vi bygger infrastruktur, utvikler forretningsmodeller skaper markeder for en ny, grønn verdikjede innen maritim sektor. Arbeidet med å etablere hydrogenknutepunkt på Rørvik er den hydrogensatsingen i Norge som har kommet desidert lengst, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Blant annet ble Pilot-E-prosjektet «UBÅT», der flere aktører i regionen er med, tildelt 28 millioner kroner tidligere i år.

– I Pilot-E-prosjektet designer og utvikler vi allerede et pilotanlegg for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen i Nærøysund, sammen med H2 Marine. I Pilot-E-prosjektet skal også Moen Verft bygge verdens første hydrogen-elektriske arbeidsbåt, sier Stav.

Siden utviklingen i Nærøysund allerede er langt fremme, er prosessen fra pilot til marked mulig å gjennomføre til en lavere samfunnskostnad og i betydelig raskere tempo enn i mindre modne prosjekter.

Gjør hydrogen konkurransedyktig
– Grønt komprimert hydrogen er den eneste reelle løsningen i dag for å realisere nullutslipp innen kystnær maritim transport. Nærøysund er en helt innlysende lokasjon for oss å etablere hydrogenproduksjon, med både sjøtransport og havbruksnæring som store potensielle markeder, sier Øystein Farsund, CEO i H2 Marine.

– Vi ser derfor på hele verdikjeden og utvikler helhetlige løsninger som er både enklere og billigere enn dagens løsninger. Slik klarer vi også å gjøre grønt hydrogen billigere og mer konkurransedyktig sammenlignet med konvensjonelle drivstoff, sier Farsund.

Forprosjektet har som hovedmål å gjennomføre kartlegging og markedsanalyse for den nye verdikjeden som etableres, deriblant av driftsmønster, liggetid for fartøyssegmenter samt utvikling av en forretningsmodell for salg av hydrogen. I tillegg til NTE Energi og H2 Marine, er også RENERGY, Gexcon og SINTEF Industri prosjektpartnere. Nærøysund kommune, Rørvik havn og Namdalskysten er sentrale samarbeidspartnere.

Et naturlig knutepunkt
– Nærøysund har alltid vært et historisk knutepunkt for skipsfart og handel. Med over 30.000 skipspasseringer i året er det derfor helt naturlig at vi nå også blir et knutepunkt for fremtidens utslippsfrie drivstoff, sier ordfører i Nærøysund kommune, Amund Hellesø.

– Enova-tildelingen gjør at vi enda raskere vil få kommersialisert pilotanlegget som skal stå ferdig i 2022. En markedsrettet oppskalering innebærer store investeringskostnader. Gjennom forprosjektets kartlegging og markedsavklaring får vi redusert risikoen og økt investeringsviljen for alle involverte, sier prosjektleder i RENERGY, Thomas Bjørdal.

Næringslivet, Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gått inn med 60 millioner i regionen. Nærøysund kommune, Trøndelag fylke og Miljødirektoratet har også gått inn med betydelig støtte til plan- og utviklingsprosesser for hydrogenproduksjon på Kråkøya og Rørvik.

Hard konkurranse
Til sammen var det 29 prosjekter som søkte Enova om forprosjekt-midler for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Mandag ble det offentliggjort at 15 prosjekter kom gjennom det trange nåløyet. Tildelingene ble gjort etter nøye vurdering av modenhet – både teknisk, markeds- og tidsmessig samt gjennomførbarhet.

– Det er gledelig å se at markedet viser en så stor interesse for denne satsingen. Hydrogen har et stort potensial innenfor maritim transport og nå har vi et godt grunnlag for å arbeide videre med å utvikle hydrogen til en kostnad som brukerne kan bære, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Del: