Korsnesjenta kutter utslipp

Publisert 23/02/2023

Her glir sjarken Korsnesjenta lydløst nordover fra Ballstad Slip i Lofoten. Den første batteri-/ dieselhybriden fra verftet er første steg for å halvere utslippene fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.

-Vår motivasjon for å være med på dette er å lære oss teknologien. Vi vil være fremst i skoen når det gjelder omlegging til fossilfri drift, sier daglig leder ved Ballstad Slip, Roger Abrahamsen.

For fiskerne gir kutt i dieseldrift bedre arbeidsmiljø og mindre støy. -Jeg har møtt mange tunghørte fiskere, dieselmotorene gir mye støy. Denne er helt stille når den går på batteri, sier Abrahamsen.

-Han e som ei svane i sjyen, kommenterer fotografen (sett på lyd!) som filmer Lofotsjarken på 35 fot. Sjarken er rigget for garn-, line- og teinefiske, og fisker i Altafjorden og i Øst-Finnmark. Hybridanlegget er levert av Hymatec.

Det er bevilget til sammen rundt 120 millioner kroner til prosjektet ZeroKyst, og Ballstad Slip har gått inn i prosjektet med mål om å bygge om ti fartøy til elektriske og hybride løsninger. To av dem skal være basert på hydrogen. ZeroKyst er ett av prosjektene som er fasilitert av fornybarklyngen RENERGY, og involverer aktører fra hele verdikjeden. Selfa Arctic er prosjekteier.

Les mer om ZeroKyst her.

Foto forsidebilde:  Roger Abrahamsen, Ballstad slip AS

Del: