Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid

Publisert 06/10/2022

Sammen med våre nordiske partnere i MAREN-prosjektet, jobber RENERGY for å akselerere overgangen fra konvensjonelle maritime drivstoff til mer bærekraftige alternativer basert på fornybar energi og nullutslipp.

The Maritime Energy Transition project (MAREN) er et nordisk fornybarnettverk bestående av RENERGY, SINTEF Energi, Danske Maritime, RISE Research Institutes of Sweden, Icelandic New Energy og Vaasa Region Development Company VASEK. Gjennom prosjektet identifiserer vi behov og potensial for nye løsninger og mobiliserer industri, premissgivere og andre aktører til å utvikle teknologi, systemer og forretningsmodeller for maritim energiforsyning.

I september møttes prosjektpartnerne i Malmø for å deler erfaringer og mulige samarbeidsprosjekter. Fra v.: Eirill Bachmann Mehammer (SINTEF), Frederik Milling (Danish Maritime), Andreas Bach (RISE Sweden), Linda Cathrine Hald (RENERGY), Sigrid Damman (SINTEF), Cecilie Lykkegaard (Danish Maritime), Anna Margrét Kornelíusdóttir (Icelandic New Energy) og Marte Gammelsæter, (SINTEF). Med på samlingen var også Ole Svendgård (RENERGY), Thomas Bjørdal (RENERGY) og Ellinor Forssröm (RISE).

Å styrke tilgangen til fornybare energikilder og grønne energibærer i maritim sektor er helt sentralt for å kunne dekarbonisere havner og transportere mennesker og varer – på og mellom land og hav – mer bærekraftig.

Energiforbruket i maritim transport er betydelig. De konvensjonelle fossilbaserte verdikjedene er dominert av store internasjonale aktører og bidrar stort til klimagassutslippene. Løsningen er elektrifisering og nye verdikjeder bygget på utslippsfrie drivstoffalternativer og energibærere som batteri og hydrogen. Sjøtransport og industrivekst til havs og langs kysten er forventet å øke i årene fremover, noe som betyr et enormt verdiskapingspotensial for fornybar energi og grønne teknologier.

Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til drivstofftyper, valg av energibærere og teknologier, og markedssegmenter. Omstillingen vi står overfor, er heller ikke noe enkeltaktører får til på egenhånd. Redere, havner, verft, teknologileverandører, energiselskaper og FoU-institusjoner er bare noen av aktørene som må jobbe sammen skal vi lykkes. Gjennom samarbeid, økt kunnskap og koordinerte utviklingstiltak, kan vi øke takten på den maritime energiomstillingen, redusere karbonutslipp og samtidig etablere ny kommersiell aktivitet.

Norge og de andre nordiske landene deler mange av de samme utfordringene – og mulighetene. Ved å tenke samarbeid på tvers av de nordiske landegrensene, kan vi få til mer på kortere tid. RENERGY og de andre prosjektpartnerne representerer mer enn 500 medlemmer fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og på Island – fra hele verdikjeden for maritim energi.

Frem mot 2024 skal vi utvikle tre konkrete bidrag til energiomstillingen:

  1. Nordisk maritimt energiprogram: Formålet med programmet er å fremme og spre kunnskap om ny innsikt og nye innovasjoner innen bærekraftig maritim energi.
  2. Nordisk strategi for maritim energiomstilling: skal utvikles sammen med ledende aktører og interessenter. Strategien skal skissere hvordan nordiske kunnskapshuber skal skapes og konverteres til konkrete innovasjonsprosjekter og samarbeid i regionen de neste årene.
  3. Nordic Digital plattform for tverrindustriell innovasjon og samarbeid: Plattformen vil tilby en infrastruktur for å skape nye partnerskap og fungere som en prosjektgenerator i hele Norden.

Er du interessert i å vite mer om MAREN? Les mer om prosjektet og finn kontaktinformasjon på våre prosjektsider.

Del: