RENERGY søker EU-rådgiver til ny stilling

Publisert 03/09/2020

Klyngen har fått finansiert en stilling som EU rådgiver, og er nå på jakt etter kandidater. Stillingen vil bli utlyst, men interesserte kan gjerne ta kontakt allerede nå.

RENERGY har fått finansiering gjennom Innovasjon Norge for ansette en intern EU-rådgiver i klyngen. Stillingen er 3-årig, og skal bidra til å øke klyngens og klyngemedlemmenes deltagelse i EU-programmer, spesielt Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Klyngens hovedmål er å utvikle nye, bærekraftige energiløsninger som gir en raskere omstilling til fornybarsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Norge er en av verdens ledende nasjoner innen utvikling- og bruk av fornybar energi, og har mye kunnskap, teknologi og systemløsninger å bidra med i europeisk sammenheng.

EU-rådgiveren vil styrke Norges og klyngens samarbeid med Europa. gjennom deltakelse i EU-programmer. RENERGYs kjernekompetanse og satsinger sammenfaller godt med EUs strategiske prioriteringer, spesielt «Green Deal for Europe» og satsningsområde Klima, energi og mobilitet i Horisont Europa. RENERGY har ved flere anledninger identifisert muligheter i EU basert på relevante tema og interesse fra bedrifter i klyngen.

Med en EU-rådgiver vil klyngen ha større kapasitet til å realisere disse mulighetene. Dette vil gi økonomisk uttelling for klyngens medlemmer både direkte gjennom finansiering fra EUs programmer, men viktigere gjennom markedsadgang og salg av nye produkter og tjenester.

Kan du tenke deg å jobbe med dette, eller kjenner du en god kandidat? Interessenter oppfordres til å ta kontakt med oss allerede nå.

Kontakt Ole Svendgård, klyngeleder i Renewable Energy Cluster (RENERGY)
913 83 159 | [email protected]

Del: