Verdens første utslippsfrie hurtigbåt

Publisert 04/09/2019

Hurtigbåten er i dag en klimaversting. Tirsdag forklarte fem konsortier hvordan de vil gjøre hurtigbåten utslippsfri.

I dag er hurtigbåten den aller største kilden til utslipp, målt i antall passasjerkilometer. Som hurtigbåtpassasjer bidrar du med over fire ganger mer CO2-utslipp enn som flypassasjer (TØI). Bare de seks hurtigbåtene som driftes i Trøndelag har et samlet utslipp tilsvarende 1000 busser. Med høyt drivstofforbruk er det i tillegg en kostbar form for transport.

I 2017 utfordret 11 fylkeskommuner norsk og internasjonal industri til å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåt for høy fart over 30 knop. Året etter ble fem grupper, bestående av 19 selskaper, tildelt kontrakt om å utvikle og demonstrere at nullutslipp er mulig.

Fullsatt sal da fylkesordfører Tore O. Sandvik åpnet konseptlanseringen på Hell tirsdag 3. september. Foto: Marius Tvinnereim / FI -Fremtidens Industri

Tirsdag ble de fem konseptene lansert for en fullsatt sal på Hell. Tilstede var blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik, NHO-direktør Ole Erik Almlid, Enova-direktør Nils Kristian Nakstad, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Konsortiene var samstemte i at det er mulig å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie allerede i dag, og de ønsker at staten stiller krav og bidrar med langsiktige forpliktelser i utviklingen. Det ønsket vil fylkesordføreren jobbe for å oppfylle.

– Norge er kanskje den sterkeste og mest avanserte havnasjonen i verden. Staten og fylkeskommunene må kunne gi en sikkerhet til industrien gjennom vår innkjøpsordning. Vi må også utfordre egne innkjøpsstrategier. Vi er i gang med det, jeg kan røpe såpass, sa Sandvik fra scenen.

Regjeringen har i sitt reviderte nasjonalbudsjett satt av 25 millioner kroner til fylkeskommunene for å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie, og har som mål å halvere utslippene fra maritim transport innen 2030. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for drift av de omlag 100 hurtigbåtsambandene langs Norskekysten. Utviklingen av nye løsninger vil være avhengig av at fylkeskommunene etterspør og stiller strenge krav når de inngår nye kontrakter.

– For Trøndelag sin del vil det være viktig å se sammenhengen mellom maritim transport og landtransport. Vi har ikke flåter med store, tunge rutegående fartøy slik det er langs vestlandskysten, derfor må vi tenke litt annerledes når det gjelder oppbyggingen av infrastrukturen som trengs for å få til dette, sier prosjektleder Thomas Bjørdal i Fornybarklyngen.

Prosjektleder i Fornybarklyngen, Thomas Bjørdal (fra v.), diskuterte fremtidens energibærere med Hege Økland, Adm.dir. i NCE Maritime CleanTech og Eirik Ovrum, Fagekspert energi til transport i Rambøll. Til høyre står konferansier og kommunikasjonssjef i SINTEF Industri, Stein Mortensholm. Foto: Marius Tvinnereim / FI – Fremtidens Industri

Han leder prosjektet «Veikart Hydrogen» etter oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune, og stilte til diskusjon om fremtidens energibærere i forbindelse med lanseringen av hurtigbåt-konseptene.

– Volumet til en hurtigbåt som går på hydrogen vil tilsvare volumet til minst tusen personbiler på hydrogen. Det bidrar til å gjøre denne satsingen kostnadseffektiv, og gir hydrogenpriser tilsvarende avgiftsfri diesel i dag. Hvis vi legger opp produksjon og distribusjon av hydrogen til både hurtigbåter, knutepunkter for tungtransport og ikke minst til den næringen som har sitt største tyngdepunkt her, nemlig havbruk, så vil vi både ta store klimagasskutt, til lavest kostnad, samtidig som vi får lokale ringvirkninger og bærekraftig næringsutvikling, sier Bjørdal.

Her kan du se video av alle konseptpresentasjonene (Vimeo).

De fem konseptene for utslippsfrie hurtigbåter er:

Flying foil

 • Består av Flying Foil (leder), NTNU, Westcon Power & Automation, og Brødrene Aa.
 • Energibærer: Batteri (med mulighet for hydrogen)
 • Type: Hydrofoil

Konsortiet har tørket støvet av en 100 år gammel oppfinnelse, og redesignet hydrofoiler med lettvektsmateriale for å løfte båten opp av vannet. Dette skal kunne gi høyere hastigheter (40 knop), økt sikkerhet og bedre komfort. De anbefaler at rutene går på batteri for å spare kostnader, men båten kan også bygges for hydrogen. Den økte hastigheten gir plass til to ganger 15 min ladetid på strekningen Trondheim-Kristiansund.

Illustrasjon: Flying foil

Aero

 • Består av Brødrene Aa (leder), Boreal Sjø, Westcon Power & Automation og Ocean Hyway Cluster
 • Energibærer: Hydrogen og batteri
 • Type: Katamaran

Bedriftene har basert seg på Brødrene Aas karbonfiberkatamaraner, og utviklet en helt ny modell spesielt for en ny generasjon utslippsfrie fartøy. Over sjølinjen er designet helt nytt, og baserer seg på et aerodynamisk overbygg. Konsortiet foreslår hydrogen på strekningene Trondheim-Brekstad-Kristiansund, og batteri på strekningen Trondheim-Vanvikan med en ladetid på 12 minutt. De har basert seg på eksisterende komponenter som fås kjøpt i dag.

Illustrasjon: Brødrene Aa

Rødne

 • Består av Rødne Trafikk (leder), Fjellstrand, Bleie Consult og Echandia Marine
 • Energibærer: Hydrogen og batteri
 • Type: Hydrofoil

Konsortiet vil satse på hydrogen som energibærer på rutene Trondheim-Brekstad-Kristiansund, og batteridrift på sambandet Trondheim-Vanvikan. Hurtigbåten bygges med et helt nytt skrog i aluminium, og løftes av nyutviklede, selvregulerende hydrofoiler som skal gi lite motstand i vannet samtidig som de ikke skal ha behov for mye mekanisk regulering. Den batteridrevne båten reduseres i størrelse, men beholder kapasiteten. For hydrogenbåten legges det opp til fyllingsstasjoner på Edøy og Brekstad, med uendret reisetid.

Illustrasjon: Rødne Trafikk

Zeff

 • Består av Selfa Arctic (leder), Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin
 • Energibærer: Hydrogen
 • Type: Hydrofoil

Konsortiet har utviklet et nytt skrog med hydrofoiler som de mener gi lav motstand. Dette vil kunne bidra til en god reiseopplevelse og muligheter for å seile opp mot 40 knopp på sambandene Trondheim-Vanvikan og Trondheim-Brekstad-Kristiansund. Drivstoffet for deres hurtigbåter blir hydrogen, med to elmotorer på 1000 kW hver.

Illustrasjon: Selfa Arctic

Transportutvikling AS

 • Består av Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen (leder), Stadt Towing tank, Siemens, FosenNamsos Sjø og Profjord
 • Energibærer: Utskiftbare batterier
 • Type: Katamaran

Gruppen har tenkt nytt når det kommer til batteri, og har utviklet et konsept som baserer seg på utskiftbare batterier. Det vil gjøre at hurtigbåten kan trafikkere langs lange ruter. Raske batteribytter på dedikerte, automatiserte terminaler på ruten, vil gjør dette mulig. På sambandet Trondheim-Vanvikan ønsker de å benytte seg av landbasert ladning, mens rutene Trondheim-Brekstad-Kristiansund skal gå på utskiftbare batterier. Med fallende batteripriser i tiden fremover, samt svært holdbare batterier grunnet lang ladetid, vil dette bli rimeligere i tiden fremover.

Illustrasjon: Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen

Del: