Veikart for hydrogen i Trøndelag

Publisert 01/04/2019

Fornybarklyngen har fått i oppdrag av Trøndelag Fylke å lage et «veikart for hydrogen i Trøndelag.»

Interessen for hydrogen er voksende i Trøndelag, og mange har begynt å jobbe med temaet på hver sin kant. Det er derfor behov for å samle og spre informasjon om det som skjer, og hvilke aktører som jobber for at hydrogen skal realiseres som en energibærer.

Trøndelag Fylke ønsker også å få frem et underlag som kommersielle aktører med ulikt ståsted kan bruke for å diskutere behov, potensial og utviklingstrekk for hydrogen. Fylket ønsker ett sett med kriterier for å kartlegge og vurdere produksjonslokaliteter for hydrogen.

Fornybarklyngen har et eget hydrogenforum som nylig hadde temaet på agendaen i en fulltegnet workshop. Prosjektet skal gjennomføres i 2019.

Del: