Stiftelse av Fornybarklyngen

Publisert 20/08/2017

Energiselskaper, teknologiaktører og sluttbrukere av fornybar energi deltok i den formelle etableringen av Fornybarklyngen 16. august 2017.

Energisektoren står ovenfor store endringer som gir behov for omstilling og representerer store verdiskapingsmuligheter. Fornybarnæringen er del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. Ren energi er et mulighetsområde som kan sikre Norge økte eksportinntekter og samtidig løse klimautfordringene verden står overfor.

Fornybarklyngen er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Klyngen vil legge til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi og legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Fornybarklyngen samler aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier, og har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

Del: