Anniken Fjeldvær

Vellykket leverandørseminar med tysk energigigant

Tirsdag formiddag var det tyske energiselskapet EnBW på plass i Trondheim for å møte potensielle leverandører innenfor havvindmarkedet. Arrangørene Renergy og NHO inviterte inn aktuelle leverandører som fikk tilbud om en-til-en møte med EnBW. Hver bedrift fikk 15 minutter til å presentere seg og sine fortrinn foran EnBW, Norseman Wind og Asko Fornybar. Totalt fikk …

Vellykket leverandørseminar med tysk energigigant Les mer »

Grønne elektriske verdikjeder – disse næringene bør Norge satse på

Det siste året har NHO samlet en rekke store norske selskaper for å finne ut hva Norge bør satse på for å kunne tjene på det grønne skiftet. Prosjektet fikk navnet «Grønne elektriske verdikjeder» og ble igangsatt våren 2019. Prosjektet skulle øke tempoet i eksportorientert verdiskaping fra elektrifisering, og hadde følgende mål: Bygge et norsk …

Grønne elektriske verdikjeder – disse næringene bør Norge satse på Les mer »

Nye godsruter tilpasset sjømateksport kan fjerne 6.500 trailere fra veien

I løpet av de neste to ukene får Midt-Norge to ukentlige direkteseilinger til Nederland. Slik får man testet frakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa langs sjøveien.  – Direkteseilinger til kontinentet gjør at det for første gang kan bli konkurransedyktig å eksportere fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa sjøveien, sier prosjektleder Ann Iren Holm …

Nye godsruter tilpasset sjømateksport kan fjerne 6.500 trailere fra veien Les mer »

Utsatt! Studietur til Raufoss: Automatisert produksjonsteknologi

Den opprinnelig planlagte turen til Raufoss utsettes på ubestemt tid grunnet Covid-19. Vi jobber med å komme frem til noe alternativt arrangement innenfor samme tema, men digitalt. Mer info kommer! Er du interessert i å lære mer om andre klynger og innovasjonsmiljøer? Og samtidig knytte kontakter med andre bedrifter og potensielle samarbeidspartnere? Da må du …

Utsatt! Studietur til Raufoss: Automatisert produksjonsteknologi Les mer »

NTE oppgraderer vannkraftverk – gir 40 % produksjonsøkning

Oppgradering av Nedre Fiskumfoss vannkraftverk i Namsen gir 40 % produksjonsøkning. Den nye vannkraftstasjonen bygges inne i fjellet, og når byggeperioden er ferdig i 2023, vil den årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere. Oppgraderinger av vannkraftverk har lite til ingen nye naturinngrep. Likevel er det marginal lønnsomhet i vannkraft, grunnet dagens skattesystem. Vannkraft …

NTE oppgraderer vannkraftverk – gir 40 % produksjonsøkning Les mer »

Trønderenergi kjøper opp gründere og danner nytt selskap

Medlemsbedrift Trønderenergi kjøper 67 % av aksjene i selskapene Energi og Miljøutvikling, Storekeeper og Prform. Selskapene driver med energirådgivning, energistyring, energiovervåkning og finansiering av kjøle- og frysedisker. Til sammen er de inne i 2100 norske dagligvarebutikker. De tre selskapene blir nå slått sammen til et nytt selskap med navnet Ohmia Retail. Store deler av energiforbruket …

Trønderenergi kjøper opp gründere og danner nytt selskap Les mer »

Lagring av energi skal gjøre strømutgiftene lavere

Klyngemedlem HVACS skal sammen med forskningspartner SINTEF jobbe med en løsning som gjør at forbrukere kan utnytte egen solcelleenergi bedre, og dermed spare både strømutgifter og nettleie. Prosjektet går ut på å lagre energien når det er stor produksjon, slik at man slipper å selge strømmen. – Vi har sett på muligheten til å lagre …

Lagring av energi skal gjøre strømutgiftene lavere Les mer »

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober. Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert …

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Les mer »

Se webinaret om Utslippsfri tungtransport

Transportsektoren skal kutte 50% av sine klimagassutslipp på 10 år. Det betyr at store deler av norsk tungtransport må over på batteri og hydrogen. Norge har lange transportkorridorer fra Østlandet mot Vestlandet, og nordover til Trøndelag og Nord-Norge. Samtidig går det store flåter med laksetransport fra hele kysten. Transportmønsteret og godsflyten er kompleks, så tilgangen på utslippsfri energi i form av ladekapasitet eller …

Se webinaret om Utslippsfri tungtransport Les mer »

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling. Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift …

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop! Les mer »

Foto: Tom Gustavsen/Enova

​Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi

Klyngemedlemmene Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen i storskalaprosjektet «Ren Respons», en testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer. Testarenaen skal være på Røros, hvor det skal installeres både smarthusløsninger, elbilladere, batterier og ny solcelleteknologi. Nye forretningsmodeller skal også utvikles. Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og …

​Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi Les mer »

Kråkøya kysthavn i Trøndelag kan bli senter for grønn energi

Fornybarklyngen har engasjert seg i et spennende prosjekt sammen med Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. I 2018 ble Kråkøya kysthavn åpnet, og nå ser prosjektpartnerne på muligheten for å gjøre havneområdet til et senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers. Kommunen har sendt inn søknad til Miljødepartementet, …

Kråkøya kysthavn i Trøndelag kan bli senter for grønn energi Les mer »