NTE oppgraderer vannkraftverk – gir 40 % produksjonsøkning

Publisert 03/08/2020

Oppgradering av Nedre Fiskumfoss vannkraftverk i Namsen gir 40 % produksjonsøkning. Den nye vannkraftstasjonen bygges inne i fjellet, og når byggeperioden er ferdig i 2023, vil den årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere.

Oppgraderinger av vannkraftverk har lite til ingen nye naturinngrep. Likevel er det marginal lønnsomhet i vannkraft, grunnet dagens skattesystem. Vannkraft har en beskatning på 59 %, og beskattes dermed tre ganger så mye som vindkraft. Potensialet i vannkraft blir dermed begrenset, sammenlignet med vindkraft.

– Vi i bransjen har lenge jobbet for et bedre skatte- og avgiftsregime. De aller fleste partiene har nå dette med i programmene sine, så det er håp om en endring, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav, i en artikkel i Adresseavisen i dag.

– Landet trenger mer fornybar energi, og for å fullelektrifisere Norge trenger vi mer kraftproduksjon, sier Stav.

I følge en rapport bestilt av NTE kan 5 TWh komme fra opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraft, og rundt én TWh fra vindkraftproduksjon med konsesjon. For å nå utslippsmålene trenger Norge mer fornybar energi, i form av vannkraft og noe vindkraft i tillegg.

– Her er det snakk om en helhetsvurdering, sier Stav.

Her kan du lese hele saken i Adresseavisen.

Del: