Se webinaret om Utslippsfri tungtransport

Publisert 29/05/2020

Transportsektoren skal kutte 50% av sine klimagassutslipp på 10 år. Det betyr at store deler av norsk tungtransport må over på batteri og hydrogen.

Norge har lange transportkorridorer fra Østlandet mot Vestlandet, og nordover til Trøndelag og Nord-Norge. Samtidig går det store flåter med laksetransport fra hele kysten. Transportmønsteret og godsflyten er kompleks, så tilgangen på utslippsfri energi i form av ladekapasitet eller hydrogen på riktig sted vil være en sentral utfordring.

De teknologiske utfordringene knyttet til selve kjøretøyene og energioverføringen til disse vil også by på nye problemstillinger, i en verden der vi er vant til forutsigbart nettverk av drivstoff, og veletablerte lastebilmerker.  

Fornybarklyngen inviterte derfor Transportøkonomisk Institutt (TØI), Norges Lastebileier-Forbund, H2 Truck-prosjektet, ASKO og SINTEF til å presentere sine tanker og utfordringer rundt temaet Utslippsfri tungtransport. Webinaret gir innsikt i flere av utfordringene knyttet til dette, og hva som må til for å oppnå overgangen fra fossilt til fornybart.

– Vi ønsket å både belyse teknologiutvikling og utfordringer knyttet til innfasing av nye utslippsfrie tungtransportkjøretøy. Gjennom webinaret fikk vi god innsikt i hva som finnes og hva som forventes å rulles ut av batterielektrisk og brenselcelledreven kjøretøy. I tillegg fikk vi høre gode sammenlikninger av de to nullutslippløsningene, og de forskjellige formål og forutsetninger de har, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen etter webinaret.

– Siste nytt fra ASKOs hydrogendrevne lastebiler var også spennende. Det har vært noen barnesykdommer, men vi fikk se et ekte bilde av en hydrogenlastebil som er kjapp, lett manøvrerbar og gir forbedret sjåførmiljø, avslutter han.

Se hele webinaret nedenfor:

Del: