Kråkøya kysthavn i Trøndelag kan bli senter for grønn energi

Publisert 07/05/2020

Fornybarklyngen har engasjert seg i et spennende prosjekt sammen med Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. I 2018 ble Kråkøya kysthavn åpnet, og nå ser prosjektpartnerne på muligheten for å gjøre havneområdet til et senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers. Kommunen har sendt inn søknad til Miljødepartementet, og svar forventes i løpet av året.

– Dette er et svært interessant prosjekt for Fornybarklyngen. Det er mye tung maritim transport som går gjennom dette område, så her er det gode muligheter for energiforsyning til slik transport, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen.

Innen 2030 skal all maritim transport redusere sine klimautslipp med 50 %. For å få til dette må alle helt eller delvis over på fornybar energi som drivstoff, enten levert gjennom en ladekabel eller som energibærer som hydrogen eller ammoniakk. I fremtiden vil Kråkøya-satsingen kunne produsere og levere fornybart drivstoff til hurtigbåt, Kystruten, fiskeri- og havbruksflåten, og annen nærkyst trafikk.

– Dette er et offensivt og spennende prosjekt, hvor Nærøysund kommune går sammen med blant andre Fornybarklyngen og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for å tilrettelegge for fremtidens nullutslippssamfunn, sier Nærøysund-ordfører Amund Hellesø i en pressemelding. (Fiskeribladet)

Dette prosjektet må også sees i sammenheng med hovedprosjektet til Fornybarklyngen, «Energi i havbruk», hvor flere aktører i regionen er aktivt med. Kråkøya-prosjektet eies av Nærøysund kommune, og Fornybarklyngen er leder for arbeidet. I tillegg er Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Namdalskysen Næringsforening, Sweco, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trønderenergi og Trøndelag fylkeskommune med som partnere.

Les den opprinnelige artikkelen i Fiskeribladet her.

Del: