Lagring av energi skal gjøre strømutgiftene lavere

Publisert 01/07/2020

Klyngemedlem HVACS skal sammen med forskningspartner SINTEF jobbe med en løsning som gjør at forbrukere kan utnytte egen solcelleenergi bedre, og dermed spare både strømutgifter og nettleie. Prosjektet går ut på å lagre energien når det er stor produksjon, slik at man slipper å selge strømmen.

– Vi har sett på muligheten til å lagre som varme eller lagre på batteri, slik at du får utnyttet egen solkraft i stedet for å selge den. For hvis du selger den, taper du på det, sier Kyrre Sundseth, forskningsleder i SINTEF, til Fosna-Folket.

En måte å lagre strøm på er gjennom termisk lagring. Da sparer man opp energien gjennom varme, for eksempel i en varmtvannsbereder.

– Hvis termostatene på berederen er stilt inn på 50 grader til vanlig, kan for eksempel styringsenheten heve dette helt opp i 70 grader, sier John Bernard Roten, daglig leder i HVACS, til Fosna-Folket.

Når man da kobler til strømnettet igjen, og det ikke produseres solenergi, vil ikke varmtvannsberederen ha behov for oppvarming, da den allerede er 20 grader varmere enn den pleier å være. Slik unngår man også å bruke nettstrøm til varmtvannstanken. Ifølge SINTEF er oppvarming og varmtvann det norske husholdninger bruker mest strøm på i dag.

Det finnes mange steder man kan hente energi fra, og i fremtiden vil nok mange tenke annerledes på energiutnyttelse, både med og uten fokus på solceller. Salgssjef i HVACS, Arne Ivar Sundseth, synes dette er spennende tema å jobbe med, og er opptatt av at forbrukerne ikke skal betale mer enn de må.

– Dette prosjektet handler mye om bevisstgjøring blant forbrukere. Det handler om å tenke annerledes og om bedre energiutnyttelse. Det vi ønsker nå er å komme frem til en løsning som kan styre dette på en fornuftig måte, sier Sundseth.

– Ved å ta energi fra solceller kan du samle opp energi og lagre den til senere bruk. Man kan ha et jevnere forbruk, og på den måten bruke mindre strøm. Jeg kaller det å fylle nettleie og avgift gratis på tanken.

Del: