Grønne elektriske verdikjeder – disse næringene bør Norge satse på

Publisert 20/08/2020

Det siste året har NHO samlet en rekke store norske selskaper for å finne ut hva Norge bør satse på for å kunne tjene på det grønne skiftet. Prosjektet fikk navnet «Grønne elektriske verdikjeder» og ble igangsatt våren 2019.

Prosjektet skulle øke tempoet i eksportorientert verdiskaping fra elektrifisering, og hadde følgende mål:

  • Bygge et norsk økosystem rundt elektrifisering: Samle nøkkelaktører med strategisk beslutningsevne innenfor eksisterende og nye bransjer
  • Utvikle bedre innsikt og forståelse: Skape økt bevissthet om hvor næringslivet bør satse ved å identifisere verdikjeder og forretningsområder hvor det er sannsynlig at norsk næringsliv kan lykkes i stor skala

Det foregår en rask omlegging av verdens energisystemer, samtidig som Norge taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. Det er i tillegg forespeilet at olje og gassvirksomheten vil tilta i årene frem mot 2050. Det er derfor helt avgjørende at Norge utvikler ny eksportrettet verdiskaping fra eksisterende industri og samtidig skaper nye eksportrettede næringer.

Med utgangspunkt i markedspotensial og Norges konkurranseevne har 22 verdikjeder med 150 forretningsområder blitt vurdert. Til slutt stod de igjen med følgende seks områder:

  • Fornybar energi
  • Havvind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Kraftsystem og lading på veier

Formålet med prosjektet «Grønne elektriske verdikjeder» er å videreutvikle norsk konkurranseevne og eksportmuligheter basert på elektrifisering i bred forstand. Arbeidet har først og fremst handlet om å bygge en felles forståelse og kunnskapsplattform om hvor man har best forutsetninger for å lykkes og hvor stort potensialet kan være sett med norske øyne, skriver Arvid Moss, leder i styringsgruppen, innledningsvis i rapporten til NHO.  

En artikkel i Teknisk Ukeblad skriver at analysen indikerer at omsetningspotensialet for norske aktører innenfor disse områdene kan være over 32 milliarder euro i året i 2030. Forutsetningene for det er at norske aktører satser på de seks områdene og at norske myndigheter legger godt nok til rette for det.

Eksempelvis mener arbeidsgruppen at det er mulig å bygge store globale energiselskaper fra Norge, og at norske selskaper kan utvikle, bygge og drifte internasjonale prosjekter innen fornybar energi. Innenfor havvind mener rapporten at Norge allerede er i ferd med å posisjonere seg godt, og anbefaler norske aktører å satse på produksjon av kabler, konstruksjon av spesialskip for havvind, digitale tjenester til drift og vedlikehold, samt EPCI-tjenester (engineering, procurement, construction, installation).

Innenfor hydrogen er det i følge rapporten størst omsetningspotensial innen produksjon av elektrolysører, og hydrogen til gjødselindustri og maritim transport.

Norge er i tillegg verdensledende innen maritime batterier, og har gode muligheter til å lykkes med produksjon av batterier, spesielt når det gjelder prosessering av råvarer som nikkel, kobolt, mangan, grafitt og aluminium.

Rapporten anbefaler til slutt å utnytte at Norge har vært tidlig ute med digitale strømmålere (AMS), datahub (Elhub) og 5G. Norge har også kompetanse som kan utnyttes når kraftnettene digitaliseres. I følge rapporten finnes det flere gode muligheter for norske aktører innen krafthandel og analyse, samt forretningsmodeller, betalingsløsninger og styringsløsninger for elbillading.

Hele rapporten fra NHO kan leses her.

Del: