Hvor kommer strømmen vår fra?

Publisert 14/08/2020

Norge er en del av et europeisk kraftsystem, og strømmen vi bruker kommer fra ulike energikilder. NVE har beregnet en klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2019, og den viser at strømmen som ble brukt i Norge hovedsaklig kom fra fornybare energikilder. Dette betyr at klimagassutslippet tilknyttet bruk av strøm er lite.

Norsk kraftproduksjon har den høyeste andelen fornybar strøm i Europa, og i 2019 stod vann- og vindkraft for 97 % av norsk kraftproduksjon. Klimadeklarasjonen tar også hensyn til at Norge utveksler strøm med andre land, og inkluderer klimagassutslipp fra importert strøm. Metoden avviker derfor fra det nasjonale utslippsregnskapet, som kun omfatter utslipp som finner sted innenfor landegrensene.

For 2019 stod vannkraft for hele 87 % av strømforbruket, og vindkraft stod for 6 %. I følge NVE sine beregninger er da CO2-faktor for bruk av strøm i Norge i 2019 kun 17 g CO2e/kWh. Du kan lese mer om beregningene her.

Del: