Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Publisert 18/06/2020

Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober.

Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert på Forskningsrådet.no.

NTNU, SINTEF og IFE er blant klyngemedlemmene som har sendt inn sine skisser, og de finnes blant annet under skisser for Transport og Maritim og skisser for Miljøvennlig energi.

En fullstendig oversikt over alle skisser finnes her. 

Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november. Det har kommet inn mange skisser, og dersom alle skissene blir til søknader vil konkurransen bli veldig hard.

Forskningsrådet ber derfor forskningsorganisasjonene og institusjonene om å koordinere seg, og se etter mulige samarbeidspartnere blant de andre innsendte skissene.

Det er et krav at midlene som skal gå til forskningsinfrastruktur er av nasjonal viktighet, og da menes infrastruktur som:

  • Har bred nasjonal interesse
  • Legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
  • Som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet
  • Skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Del: