Verdens første hydrogendrevne ferge kommer til Norge

I november kommer skroget til det som kan bli verdens første hydrogendrevne bil- og passasjerferge til Norge. Fergen skal bygges ferdig av Norled ved Westcon Yard i Ølen. Norled har fire ferger under bygging i Tyrkia ved to forskjellige verft, og to av disse kan skrives inn i historien som de første med hydrogen som […]

Grønne elektriske verdikjeder – disse næringene bør Norge satse på

Det siste året har NHO samlet en rekke store norske selskaper for å finne ut hva Norge bør satse på for å kunne tjene på det grønne skiftet. Prosjektet fikk navnet «Grønne elektriske verdikjeder» og ble igangsatt våren 2019. Prosjektet skulle øke tempoet i eksportorientert verdiskaping fra elektrifisering, og hadde følgende mål: Bygge et norsk […]

Nye godsruter tilpasset sjømateksport kan fjerne 6.500 trailere fra veien

I løpet av de neste to ukene får Midt-Norge to ukentlige direkteseilinger til Nederland. Slik får man testet frakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa langs sjøveien.  – Direkteseilinger til kontinentet gjør at det for første gang kan bli konkurransedyktig å eksportere fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa sjøveien, sier prosjektleder Ann Iren Holm […]

Hvor kommer strømmen vår fra?

Norge er en del av et europeisk kraftsystem, og strømmen vi bruker kommer fra ulike energikilder. NVE har beregnet en klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2019, og den viser at strømmen som ble brukt i Norge hovedsaklig kom fra fornybare energikilder. Dette betyr at klimagassutslippet tilknyttet bruk av strøm er lite. Norsk kraftproduksjon har […]

Utsatt! Studietur til Raufoss: Automatisert produksjonsteknologi

Den opprinnelig planlagte turen til Raufoss utsettes på ubestemt tid grunnet Covid-19. Vi jobber med å komme frem til noe alternativt arrangement innenfor samme tema, men digitalt. Mer info kommer! Er du interessert i å lære mer om andre klynger og innovasjonsmiljøer? Og samtidig knytte kontakter med andre bedrifter og potensielle samarbeidspartnere? Da må du […]

NTE oppgraderer vannkraftverk – gir 40 % produksjonsøkning

Oppgradering av Nedre Fiskumfoss vannkraftverk i Namsen gir 40 % produksjonsøkning. Den nye vannkraftstasjonen bygges inne i fjellet, og når byggeperioden er ferdig i 2023, vil den årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere. Oppgraderinger av vannkraftverk har lite til ingen nye naturinngrep. Likevel er det marginal lønnsomhet i vannkraft, grunnet dagens skattesystem. Vannkraft […]