Akselererer grønn omstilling med flow-batterier

Klyngemedlem Bryte Batteries fra Trondheim er i ferd med å installere Norges første flow-batteri. Denne batteriteknologien er både mer brannsikker, miljøvennlig og holdbar enn litiumbatterier. Sikker og pålitelig energilagring er vesentlig for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor satser Bryte på flow-batterier, en hittil ganske ukjent batteritype. Det startet i 2018 med en fascinasjon […]

Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen

Økt kapitalflyt mellom energi- og teknologiselskaper er nødvendig for å akselerere omstillingen til fornybarsamfunnet. Å gå fra fossile drivstoff til fornybar energi er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan rulles ut i markedet. I prosjektet «Kommersialisering og kapital» skal RENERGY derfor kartlegge energiselskapers behov og koble de mot […]

Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid

Sammen med våre nordiske partnere i MAREN-prosjektet, jobber RENERGY for å akselerere overgangen fra konvensjonelle maritime drivstoff til mer bærekraftige alternativer basert på fornybar energi og nullutslipp. The Maritime Energy Transition project (MAREN) er et nordisk fornybarnettverk bestående av RENERGY, SINTEF Energi, Danske Maritime, RISE Research Institutes of Sweden, Icelandic New Energy og Vaasa Region Development Company VASEK. Gjennom prosjektet identifiserer […]

7 millioner fra Forskningsrådet til modulær og fleksibel havvind-teknologi

WindBarge er en innovativ og kostnadseffektiv flytekonstruksjon for flyttbare havvindturbiner som gjør flytende havvind konkurransedyktig med bunnfast havvind. Nå er prosjektet ett skritt nærmere realisering. Tidligere i sommer ble WindBarge-prosjektet tildelt 7 millioner kroner til videre utvikling fra Forskningsrådet. Teknologien de utvikler baserer seg på årelang norsk ekspertise innen offshore og maritim industri. Markedspotensialet er […]