Akselererer grønn omstilling med flow-batterier

Publisert 07/12/2022

Teamet i Bryte Batteries. Foto: Ina Stenvig

Klyngemedlem Bryte Batteries fra Trondheim er i ferd med å installere Norges første flow-batteri. Denne batteriteknologien er både mer brannsikker, miljøvennlig og holdbar enn litiumbatterier.

Sikker og pålitelig energilagring er vesentlig for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor satser Bryte på flow-batterier, en hittil ganske ukjent batteritype.

Det startet i 2018 med en fascinasjon for batterier. Deretter kom ideen. Ideen ble til en prototype – lagd av brusflasker, sugerør og superlim.

– Da jeg i studietiden fikk bedre kjennskap til batterier, identifiserte jeg også svakheten i batteriene. Ut ifra det fikk jeg et par ideer, slo disse sammen, og lagde en prototype. Prototypen viste seg å fungere.

Det forteller Brian Stead, CEO og en av gründerne bak Bryte.

– Etter det ble jeg nysgjerrig på hva jeg kunne få ut av denne ideen, og vi bestemte oss derfor for å jobbe videre med den, forteller Stead.

To år senere ble Bryte etablert av Stead og Bess Olluri. I 2022 fikk de kontrakt med Kjeldsberg Eiendom om å installere det første flow-batteriet i Norge.

– Markedet er ikke klar over fordelene

Brian Stead er CEO and Co-Founder i Bryte Batteries.

– Batterier i stor skala er avgjørende for å oppfylle behovene til fremtidens energilagringsbehov. Vi tror at stasjonære batterier er nøkkelen som må til for å muliggjøre fornybar energiproduksjon, sier Stead.

 I Europa er flow-batterier relativt kjent. I Norge er historien foreløpig en annen.

– I Europa er det gjennomført flere installasjoner av flow-batterier.
I tillegg blir det gjort mer forskning der, sier Stead.

Likevel tror de at det norske markedet begynner å bli modent.

– Alle er interesserte i batterier nå, og alle vil høre om batteri og energilagring.

Det sier Ellen Loxley. Hun er forretningsutvikler hos Bryte.

– Det norske markedet er foreløpig ikke klar over fordelene med flow-batterier. Mange vet for eksempel ikke at flow-batterier er mer brannsikre og miljøvennlige enn litiumbatterier. I tillegg har flow-batterier to til tre ganger lengre levetid enn litiumbatterier, forteller Loxley.

– I fremtiden vil det også være større behov for stasjonær lagring av energi. Skal man i tillegg ha mer desentralisert energiproduksjon, er man avhengig av batterier, legger Stead til.

Mer bærekraftig energiomstilling

Når mer og mer elektrifiseres, blir sikker strømforsyning enda viktigere.

– Elektrifiseringen må skje på en bærekraftig måte. Ved å bruke stasjonære batterier i stedet for å bygge ut strømnettet, sparer vi enorme mengder med CO2. Beregninger viser at det slippes ut to millioner tonn CO2 for hver kilometer med kraftlinje som bygges. Ved å erstatte tidkrevende og kostbar utbygging av strømnettet med batterier, er det med på å legge til rette for raskere vekst av fornybare energikilder, forteller Loxley.

– Fram til nå har vi ikke hatt et stort behov for energilagring i Norge, men det behovet vil bare øke, sier Stead.

– Når det nå bygges ut nye bydeler, er det mye fokus på energieffektivitet og energipositivitet. Det involverer i høy grad bruk av batterier, legger Loxley til.

I tillegg peker hun på at både innholdet i batteriene og at flow-batterier har lengre levetid, gjør de mer bærekraftige.

– Den største bestanddelen i batteriene er elektrolytter, vanadium, vann og syre. Dette er bestanddeler som finnes i naturen, og som kan gjenvinnes. Så at flow-batterier er bærekraftige, er ikke noe vi bare sier, de er faktisk det, sier Loxley.

Ser mot Norden

Ellen Loxley er Business Developer i Bryte Batteries.

Selv om Bryte er et ungt selskap, har de kommet langt på kort tid. I tillegg til flow-batterier, tilbyr de også analysetjenester.

– På kundelista vår har vi nå fått store aktører innen strøm, eiendom, transport og logistikk. Samtidig har vi samarbeid med flere aktører, der vi både lærer av andre og forteller om våre løsninger, forteller Loxley.

Hvordan tar markedet imot deres løsninger?

– Vi merker at det er lite kjennskap til teknologien, og det kan nok føre til at den oppleves som risikofylt. Derfor er det nå vår jobb å bevise at denne teknologien fungerer og er en svært god løsning.  sier Loxley.

Visjonen for fremtiden, både på kort og lang sikt, er klar:

– Vi er godt i gang med å etablere oss som Norges ledende kompetansehus innen batteriteknologi. Å bygge videre på dette er definitivt et mål for oss. Vi har startet med det norske markedet, men på lengre sikt vil vi bli den største produsenten og leverandører av batterier i Norden, sier Stead.

– Veldig verdifullt for oss

Bryte er et av RENERGYs medlemmer. Det har de fått utbytte av.

– RENERGY åpner porter og setter oss sammen med andre. På den måten får vi delta i gode samarbeid hvor vi kan løfte hverandre opp. Gjennom RENERGY får vi innsikt i det som skjer innen energi. Vi kommer vi i kontakt med ledende eksperter, og vi får muligheten til å presentere oss, sier Loxley.

– I tillegg er det veldig verdifullt for oss å få jobbe med noen som har erfaring og kompetanse innen energi, og som kjenner til mulighetene. Det får vi i RENERGY, legger Loxley til.

Del: