Måned: oktober 2022

Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen

Økt kapitalflyt mellom energi- og teknologiselskaper er nødvendig for å akselerere omstillingen til fornybarsamfunnet. Å gå fra fossile drivstoff til fornybar energi er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan rulles ut i markedet. I prosjektet «Kommersialisering og kapital» skal RENERGY derfor kartlegge energiselskapers behov og koble de mot …

Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen Les mer »

Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid

Sammen med våre nordiske partnere i MAREN-prosjektet, jobber RENERGY for å akselerere overgangen fra konvensjonelle maritime drivstoff til mer bærekraftige alternativer basert på fornybar energi og nullutslipp. The Maritime Energy Transition project (MAREN) er et nordisk fornybarnettverk bestående av RENERGY, SINTEF Energi, Danske Maritime, RISE Research Institutes of Sweden, Icelandic New Energy og Vaasa Region Development Company VASEK. Gjennom prosjektet identifiserer …

Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid Les mer »