Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen

Økt kapitalflyt mellom energi- og teknologiselskaper er nødvendig for å akselerere omstillingen til fornybarsamfunnet. Å gå fra fossile drivstoff til fornybar energi er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan rulles ut i markedet. I prosjektet «Kommersialisering og kapital» skal RENERGY derfor kartlegge energiselskapers behov og koble de mot […]

Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid

Sammen med våre nordiske partnere i MAREN-prosjektet, jobber RENERGY for å akselerere overgangen fra konvensjonelle maritime drivstoff til mer bærekraftige alternativer basert på fornybar energi og nullutslipp. The Maritime Energy Transition project (MAREN) er et nordisk fornybarnettverk bestående av RENERGY, SINTEF Energi, Danske Maritime, RISE Research Institutes of Sweden, Icelandic New Energy og Vaasa Region Development Company VASEK. Gjennom prosjektet identifiserer […]

Hurtigruten vil utvikle nullutslippsskip, etterlyser støtte til grønn skipsfart

Hurtigruten Norge skal utvikle nullutslippsskip for kysten sammen med en rekke norske partnere. Nå ber de regjering og Storting om å støtte grønn skipsfart. – Grønn skipsteknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge i en pressemelding. Selskapet har startet prosjektet «Sea Zero» for å lage det første […]