Invitasjon til deltakelse i prosjekt om energiforsyning i havner

SINTEF og RENERGY har gjennom Grønn Plattform fått midler til forprosjektet Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner, og inviterer nå alle med behov, ideer eller utviklingsambisjoner til å delta i utformingen av et samarbeidsbasert utviklingsløp. Det er satt klare mål nasjonalt og internasjonalt om å redusere klimagassutslippene fra maritim transport. For å oppnå […]

Forprosjekstøtte i Grønn Plattform

Over 400 bedrifter og forskningsinstitutter har søkt forprosjekt-midler fra Grønn Plattform frem til hovedutlysningen høsten 2021. RENERGY er involvert i tre av prosjektene som kom gjennom det trange nåløyet om forprosjekt-midler. Dette er prosjektene RENERGY er involvert i: Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner SINTEF og RENERGY har fått midler til forprosjektet Infrastruktur for […]

Kronikk: Slik kan vi få ren energi til fremtidens oppdrett

En offensiv og nytenkende oppdrettsnæring tar stadig nye steg for fremtidens utslippsfrie energiforsyning. Kronikken er skrevet av Kristian Henriksen – klyngeleder i NCE Aquatech Cluster og Thomas Bjørdal – rådgiver i RENERGY. Kronikken ble først publisert av tekfisk.no 08.02.21. Dagens Havbruksnæringen har et stort potensial for å optimalisere energiforbruket og kutte klimagassutslippene. Både økt optimalisering […]

Ida ansatt som EU-rådgiver

Første mars starter Ida Kallmyr Lerheim i jobben som EU-rådgiver i RENERGY. Lerheim kommer fra stillingen som EU-rådgiver ved fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) ved NTNU. Tidligere har hun jobbet i Innovasjon Norge og ved Trøndelags Europakontor. – Jeg er en skikkelig EU-nerd, forteller Lerheim. I 2014 fullførte hun en mastergrad i Europastudier ved […]

Se opptak fra webinar om innovative anskaffelser

Første februar arrangerte Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring et webinar om innovative anskaffelser og støttemuligheter. Nå kan du se opptak av webinaret. Webinaret tar blant annet for hva innovative anskaffelser er og hvordan de fungerer. Det gir også detaljert informasjon om de to prosjektformene Innovasjonspartnerskap og Førkommersiell anskaffelse, og hvordan du […]