Se webinaret om Utslippsfri tungtransport

Transportsektoren skal kutte 50% av sine klimagassutslipp på 10 år. Det betyr at store deler av norsk tungtransport må over på batteri og hydrogen. Norge har lange transportkorridorer fra Østlandet mot Vestlandet, og nordover til Trøndelag og Nord-Norge. Samtidig går det store flåter med laksetransport fra hele kysten. Transportmønsteret og godsflyten er kompleks, så tilgangen på utslippsfri energi i form av ladekapasitet eller […]

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling. Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift […]

​Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi

Foto: Tom Gustavsen/Enova

Klyngemedlemmene Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen i storskalaprosjektet «Ren Respons», en testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer. Testarenaen skal være på Røros, hvor det skal installeres både smarthusløsninger, elbilladere, batterier og ny solcelleteknologi. Nye forretningsmodeller skal også utvikles. Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og […]

Kråkøya kysthavn i Trøndelag kan bli senter for grønn energi

Fornybarklyngen har engasjert seg i et spennende prosjekt sammen med Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. I 2018 ble Kråkøya kysthavn åpnet, og nå ser prosjektpartnerne på muligheten for å gjøre havneområdet til et senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers. Kommunen har sendt inn søknad til Miljødepartementet, […]