ASKO Midt-Norge tildelt energipris

ASKO Midt-Norge AS er vinnere av Trondheim kommunes energipris 2018 for sin satsniong på hydrogen og elektrifisering av transport. Utslipp fra transportsektoren utgjør en av samfunnets store miljøutfordringer. Ved sitt anlegg på Tiller fremstiller ASKO Midt-Norge hydrogen, ved hjelp av lokalprodusert solenergi og strøm fra vindkraftanlegg. – Dette representerer smart og fremtidsrettet energibruk, energiproduksjon og […]

Fornybarklyngen får Arena-status

I dag fikk Fornybarklyngen tildelt Arena-status og blir dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen. […]