Fornybarklyngen får Arena-status

Publisert 08/11/2018

I dag fikk Fornybarklyngen tildelt Arena-status og blir dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen.

Norwegian Innovation Clusters forvaltes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet har årlige utlysninger og det er en tøff nasjonal konkurranse om å bli tatt opp. I år var det til sammen 32 søknader.

Tildelingen skjedde på et arrangement i Oslo, der Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen stod for offentliggjøringen sammen med de administrerende direktørene i selskapene bak klyngeprogrammet, Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth, Ingrid Riddervold Lorange i Siva og John-Arne Røttingen i Norges Forskningsråd.

Bildet viser fra høyre: Klyngeleder Ole Svendgård, Styreleder Olav Rygvold, og Bjørn Damhaug, leder av Fosen Innovasjon.

Del: