Seminar

EnerSea: Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen frem mot 2040

7. juni, 2024

08:30-11:30

Kulturfabrikken, Kristiansund

7. juni, 2024

08:30-11:30

Kulturfabrikken, Kristiansund

Presentasjon av funn i forbindelse med prosjektet EnerSea v/prosjektleder Hans Tobias Slette (SINTEF Ocean) og Thomas Bjørdal (Renergy) i forbindelse med NCE Aquatechs årssamling.

Presentasjon av funn i forbindelse med prosjektet EnerSea v/prosjektleder Hans Tobias Slette (SINTEF Ocean) og Thomas Bjørdal (Renergy)
Hvilke behov har sjømatnæringen fremover, fra nett eller andre kilder?
Hvilke barrierer og muligheter finnes for bedret nettilgang for næringen?
Hvilken rolle kan alternative energikilder og -bærere spille?

Del: