TEst

Dialogseminar om nullutslipp fra tog

20. januar, 2022

TBA

TBA

20. januar, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

I samarbeid med Jernbaneforum Midt-Norge, inviterer Renergy til digitalt dialogseminar om nullutslipp fra tog torsdag 20. januar kl. 11.30 – 15.00.

Det finnes ingen planer for elektrifisering av jernbaner nord for Stjørdal, vest for Dombås eller mellom Støren og Hamar.
– Kan et pilotprosjekt med hydrogendrevne persontog på Meråkerbanen gi raskere nullutslipp fra tog?
Hvilke andre tiltak og samarbeid i og rundt jernbanesektoren kan bidra til et mer klimavennlig transportsystem?

Detaljene i programmet ettersendes straks det er klart.

Seminaret vil åpne med korte innledninger og gi god tid til diskusjonsbidrag fra bl.a.:

·         Sintef – erfaringer fra kommersiell drift av hybride hydrogentog

·         Innlandsbanan AB – hållbar utveckling i Inlandet

·         Trøndelag fylkeskommune og SJ – ide og mulighet for pilot for nullutslipp på Meråkerbanen (jf. opsjon for 3. avgang og bonusavtale)

·         Meraker Hydrogen og Everfuel – planer om utbygging og mulighet for infrastruktur

·         Norske Tog – Pågående anbud og fremtidige innkjøpsplaner

·         Jernbanedirektoratet – hva kommer nå, etter NULLFIB 2?  

·         Greenstat – kunnskaps- og utredningsbehov

·         Næringsaktører med konkrete og tidfestede mål om utslippskutt

·         Politiske beslutningstagere

Formålet med møtet er å dele kunnskap om, og øke forutsetningene for å oppnå nullutslipp på Nordlandsbanen, Raumabanen og Rørosbanen så fort som mulig.

Planen er å ha god tid til dialog, og derigjennom styrke samspillet mellom jernbanemyndigheter, kommersielle og politiske aktører.

Seminaret foregår på Teams: Klikk her for å delta i møtet

Aktuelle lenker:
20191121-Veikart-hydrogen-rapport-DIGITAL-WEB.pdf (renergycluster.no)
Stor satsning på vätgas i Sverige (inlandsbanan.se)
EU-forslag kan være kritisk for grønt hydrogen i Norge | Europower Energi (europower-energi.no)

Del: