Nesten 2 millioner tonn CO2 fra sjømatnæringen

Stakeholder har på oppdrag for ZeroKyst kartlagt klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs. Rapporten er tilgjengelig her. Utslipp fra fiskeri og havbruk Klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen, skriver Stakeholder på sine nettsider. […]