Landstrømsforum: Felles løsninger, felles gevinst

Manglende standarder og rammeverk er blant de største årsakene til at landstrøm ikke benyttes i større grad. Landstrømsforum jobber derfor med å etablere felles løsninger nasjonalt og internasjonalt. Den norske fiske- og kystskipsfarten slipper årlig ut 2,8 millioner tonn CO2. Det er 50 prosent av de samlede utslippene fra Norges personbiler. Derfor haster det med […]