RENERGY er første klynge med medlemskap i European Clean Hydrogen Alliance

RENERGY er akseptert som medlem av European Clean Hydrogen Alliance, og er dermed Norges første innovasjonsklynge med medlemskap i alliansen. European Clean Hydrogen Alliance er en av fire industri-allianser i regi av Europakommisjonen. Medlemskap i alliansen krever aktivitet som har «significant relevance for renewable and low-carbon hydrogen», og alliansen skal være et rådgivende og operasjonelt […]

ZeroKyst skal gjøre fartøy i sjømatnæringen 100 % utslippsfri

Industri, forskning, interessegrupper og kommuner samarbeider i prosjektet ZeroKyst for å demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning i Lofoten. – Gjennom ZeroKyst skal vi gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli 100 % utslippsfrie. Å kutte klimagassutslipp krever at vi finner løsninger for hvordan vi bygger fremtidens fartøy, […]