Renewable Energy Cluster hosted Interreg meeting in Trondheim

The Renewable Energy Cluster had the honour of hosting a meeting with participants from Interreg’s G-PaTRA-project last week. G-PaTRA is a consortium of 13 partners from across Europe who have been awarded funding by the European Union Interreg North Sea Region programme to take forward a project on green transport in rural areas. The project, […]

Verdens første utslippsfrie hurtigbåt

Hurtigbåten er i dag en klimaversting. Tirsdag forklarte fem konsortier hvordan de vil gjøre hurtigbåten utslippsfri. I dag er hurtigbåten den aller største kilden til utslipp, målt i antall passasjerkilometer. Som hurtigbåtpassasjer bidrar du med over fire ganger mer CO2-utslipp enn som flypassasjer (TØI). Bare de seks hurtigbåtene som driftes i Trøndelag har et samlet […]