Enova utlyser storskala demo

Enova lyser ut 200 millioner kroner til demonstrasjon i full skala for selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet. Støttetilbudet fra Enova er rettet mot dem som går i samarbeid med minst to andre selskaper, og som har et mål om å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger eller forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten […]

Summer Innovation School

Innovasjonskurs med vekt på fornybar energi for studenter i sommerjobb, ansatte og andre interesserte i samarbeid med Engage på NTNU. Flere bedrifter i Fornybarklyngen ansetter sommerstudenter. I mange av sommeroppgavene ser man at egenskaper som omfatter evne til å tenke nytt, forretningsutvikling og arbeid i team er viktige. I samarbeid med Engage på NTNU har […]