Enova utlyser storskala demo

Publisert 16/02/2018

Enova lyser ut 200 millioner kroner til demonstrasjon i full skala for selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet.

Støttetilbudet fra Enova er rettet mot dem som går i samarbeid med minst to andre selskaper, og som har et mål om å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger eller forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

Støtteordningen skal redusere risiko for de som har ambisjoner om å skape noe nytt i energimarkedet ved å dekke prosjektkostnader fra 25 % og opp til 60 %.

Fremdrift og tidsfrister:

  • Utlysning av programmet: 16. februar
  • Frist for kvalifisering: 1. mai
  • Endelige rangeringskriterier: 30. juni
  • Søknadsfrist: 30. november
  • Tildeling av støtte: Q1 2019

Det er opprettet en egen nettside med mer informasjon her

Del: