Workshop

Dynamisk Vannkraft

17. januar, 2023

10:00–15:00

Quality Hotel Augustin, Trondheim

17. januar, 2023

10:00–15:00

Quality Hotel Augustin, Trondheim

Forum for dynamisk vannkraft arbeider for å identifisere utfordringer og utvikle løsninger som gir økt reguleringsevne i eksisterende vannkraftverk.

Torsdag 17. janaur kl 10:00–15:00 arrangerer klyngens forum for dynamisk vannkraft workshop i Trondheim.

Mer variabel kraftproduksjon fra vind og sol gir nye kjøremønstre i vannkraft. På workshopen fortsetter vi diskusjonen under det overordnede målet om å øke reguleringsevnen for eksisterende vannkraft med 10%. For å gjøre dette mulig må muligheter og flaskehalser kartlegges, og tekniske løsninger utvikles og demonstreres.

Sted: Quality Hotel Augustin, Kongensgate 26, Trondheim
Flybuss fra Værnes (Værnes Ekspressen – Unibuss Ekspress) stopper i Prinsens gate (Torget), 20 meter fra hotellet.

Ambisjonen er å gjennomføre et knippe ulike utviklings og demonstrasjonsprosjekter som til sammen bygger opp under målet, og å bruke disse til å utvikle og utveksle erfaringer.

Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder Ole Svendgård: [email protected]

Tema på workshopen

 • Kartlegging av begrensninger for mer fleksibel drift og tiltak for å øke fleksibilitet
  Bjarne Børretsen, Multiconsult, presenterer forslag til samarbeidsprosjekt for utvikling av verktøy og veileder
 • Økt ytelse i eksisterende kraftverk hos Lyse
  Arne Aamot, Lyse, presenterer ønske om å økte ytelsen i eksisterende kraftverk og mulig samarbeidsprosjekt for å identifisere utfordringer og finne løsninger for å oppnå dette.
 • Pilotprosjekt for økt reguleringsevne hos TrønderEnergi
  Idunn Finnanger, TrønderEnergi, og Øyvind Holm, Voith, presenterer plan for pilotprosjekt hos TrønderEnergi
 • Andre problemstillinger / initiativ
  Flere tema kan komme til. Hvis noen ønsker å bringe noe inn så ta kontakt.
 • Finansieringsmuligheter
  Vi går igjennom kommende utlysninger i EU og Forskningsrådet for å se om deler av prosjektinitiativene kan passe inn i søknader om offentlig finansiering

Del: