TEst

Webinar: Utslippsfri tungtransport

26. mai, 2020

TBA

TBA

26. mai, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Transportsektoren skal kutte 50% av sine klimagassutslipp på 10 år. Det betyr at store deler av norsk tungtransport må over på batteri og hydrogen. Webinaret vil gi innsikt til flere av utfordringene vi står overfor, og hva som må til for å oppnå overgangen fra fossilt til fornybart.

Norge har lange transportkorridorer fra Østlandet mot Vestlandet, og nordover til Trøndelag og Nord Norge. Samtidig går det store flåter med laksetransport fra hele kysten. Transportmønsteret og godsflyten er kompleks, så tilgangen på utslippsfri energi i form av ladekapasitet eller hydrogen på riktig sted vil være en sentral utfordring. 

De teknologiske utfordringene knyttet til selve kjøretøyene og energioverføringen til disse vil også by på nye problemstillinger, i en verden der vi er vant til forutsigbart nettverk av drivstoff, og veletablerte lastebilmerker.  

Webinaret vil belyse disse utfordringene og presentere oppdatert informasjon fra sentrale aktører som NLF, ASKO, TØI og SINTEF.

Program:

12:00Innledning, ved Thomas Bjørdal, Fornybarklyngen

12:05Transportøkonomisk Institutt (TØI), ved Daniel Pinchasik og Inger Beate Hovi: Oppdatert status og forventet utvikling for batteri- og hydrogenlastebiler – hva finnes og hva kommer? Utfordringer ved overgang til utslippsfrie kjøretøy.  

12:30 – Norges Lastebileier-Forbund (NLF), ved Roar Mehlum: Godsflyt og transportmønster – kritiske premisser for overgangen til utslippsfrie lastebiler.

12:55 – H2 Truck_prosjektet, ved Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn AS, og Janis Danebergs, IFE: H2 Truck har som målsetting å introdusere hydrogenlastebiler på norske veier, og forprosjektet kartlegger blant annet potensial for bruk av utslippsfrie lastebiler. 

13:20 – ASKO, ved Roger Sæther: ASKO har som mål å distribuere dagligvarer med nullutslippsbiler innen 2026. I år lanserte de verdens første hydrogendrevne lastebil i ordinær drift, og vil oppdatere oss om erfaringene til nå.

13:45 – SINTEF, ved Tomas Reiten Bovim: For å kunne analysere kostnader for ulike drivlinjer for lastebiler har SINTEF utviklet et modellrammeverk på vegne av ASKO. Modellene kan benyttes som kostnadsberegninger for drift av ulike lastebiler, eller til å foreslå optimal hybridiseringsgrad mellom hydrogen og batteri.

14:10 – Oppsummering

Del: