TEst

Webinar om fornybarsamfunnet

9. juni, 2020

TBA

TBA

9. juni, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Vippepunkter på veien mot et 100% fornybart kraftsystem

Agder Energi inviterer til webinar og legger frem en scenariorapport om hvordan man kan oppnå ambisjonen om fornybarsamfunnet. De skarpeste energianalytikerne er samlet til paneldebatt og du er invitert til å følge med. 

EU har vedtatt en såkalt europeisk grønn giv (European Green Deal), som skal sørge for at EU oppnår et netto-nullutslippsmål for 2050. Dette betyr at vi står overfor en drastisk omlegging av kraftsystemet over de neste 30 årene.

Europa har i dag et forbruk av 3.000 TWh elektrisitet og 4.500 TWh naturgass.  I tillegg kommer kull og olje. Hva vil skje når naturgass, olje og kull blir faset ut som følge av Grønn Giv, og hva kommer i stedet? Hvordan skal vi kunne elektrifisere transport og gjøre industrien karbonnøytral? Hvordan skal vi få transportert store mengder fornybar energi fra havvind over lange avstander frem til forbrukerne, og hvordan kan vi lagre svært variabel energiproduksjon over dager, uker og sesong? 

Dette har Agder Energi utfordret Thema Consulting til å si noe om. Thema har utarbeidet en scenariorapport om hvordan man kan oppnå ambisjonen om et 100% fornybart kraftsystem og hvilke vippepunkter vi kan møte på veien. På dette webinaret presenteres hovedfunnene.

Disse stiller til paneldebatt:

Marius Holm Rennesund, Thema
Steffen Syvertsen, Agder Energi
Gry Johanne Åmodt, Statkraft
Ingunn Svegården, Equinor
Stig Schjølset, Zero

Bendik Solum Whist fra Energi Norge leder samtalen.

Webinaret er gratis, og kan følges direkte her.

Del: