TEst

Webinar: Klimaplanen 2021 – 2030

13. april, 2021

TBA

TBA

13. april, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

NiTs Fagråd Grønn konkurransekraft inviterer til webinar med Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), hvor han vil presentere hovedpunktene i Regjeringens Klimaplan 2021 – 2030. Samtidig ser vi på hva planen kan bety for vår region, i form av muligheter for lokalt næringsliv og for våre FoU-institusjoner.

NiTs Fagråd Grønn konkurransekraft har sendt følgende «bestilling» til ministeren:

  • Hva er regjeringens planer, ønsker og behov i forbindelse med klima-satsingen?
  • Hvilke områder vil det satses spesielt på?
  • Hvilke oppgaver må løses og hvilke utfordringer vil politikerne invitere utdannings-, FoU-miljøer og næringslivet til i denne sammenheng?
  • Hva mener departementet trøndersk kompetanse og næringsliv kan tilby på området, og hvilke utfordringer ønsker departementet å gi de trønderske miljøene spesielt?

Fra et lokalt ståsted vil stortingsrepresentant Jon Gunnes (V), andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomitéen gi innspill på hva kan planen bety for vår region og hvilke muligheter den kan innebære for lokale FoU-institusjoner og lokalt næringsliv

Mer informasjon og påmelding til webinaret finnes på hjemmesidene til Næringsforeningen i Trondheimsregionen her.

Del: