TEst

Webinar: Den videre elektrifiseringen av Trøndelag

10. juni, 2020

TBA

TBA

10. juni, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Tensio og Statnett inviterer til webinar 10.juni kl. 10.00-12.00 om den videre elektrifiseringen av Trøndelag. Elektrifiseringen av samfunnet skjer i et høyt tempo og vi opplever et voksende antall henvendelser om nytt og økt kraftforbruk og produksjon. 

Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Det er derfor viktig at vi blir involvert i planer som krever nettiltak så tidlig som mulig. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til på en best mulig måte.

Tensio og Statnett gjennomfører nå analyser for å se på hvordan det fremtidige strømnettet skal utvikles for å dekke behovet for strøm i Trøndelag generelt og stor-Trondheim spesielt.

På dette webinaret vil vi presentere status for regionen, utfordringer og planer i området. Tensio og Statnett forventer å ha analysen klar i løpet av sommeren/høsten 2020. Analysen skal utarbeides i dialog mellom Tensio, Statnett og interessentene i området, derfor er det viktig at vi får innspill fra aktørene.

Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte (klikk på denne linken for å delta)

Tidspunkt: 10.juni  klokken 10.00-12.00

Agenda:

  • Velkommen av Trygve Kvernland, konsernsjef Tensio og Håkon Borgen, konserndirektør Statnett
  • Dagens kraftsituasjon og framtidig nettutvikling i Trøndelag v/ Håvard Moen, Statnett
  • Dagens kraftsituasjon og framtidig nettutvikling  i Stor-Trondheim v/ Bjørn Rune Stubbe, Tensio
  • Innspill fra aktørene

Webløsningen legger til rette for at spørsmål kan stilles enten via chat eller video.

Møteleder: Martha Hagerup Nilson, Statnett.

Del: